پیامی به هموندان و همرزمان جبهه ملی ایران به مناسبت سالروز درگذشت زنده یاد ابوالفضل قاسمی – فریبا قاسمی

پولاد آبدیده، مبارز نستوه جنبش ملی ایران، دبیرکل فقید حزب ایران در توفان رویدادهای سال ۵۷ وهموند شورای مرکزی و هئیت اجراییه جبهه ملی ایران. سخت است از مردی سخن بگویم که هم پدرم بود …

نامه سرگشاده آقای جمال درودی عضوشورای مرکزی جبهه ملی ایران-سامان ششم به آقای مهندس زعیم

هر دم از این باغ خسی میرسد…! جناب آقای مهندس زعیم اگردیگراعضای شورابا اصول وقواعداساسنامه جبهه ملی ناآگاه وبیگانه باشندجای شگفتی نیست، ولی جنابعالی که خود بیش از بیست سال در شورای مرکزی جبهه ملی …

ارمنستان؛ یکسال پس از جنگ ۴۴ روزه – آرسن نظریان

گرچه ارمنستان در سال گذشته  پیروزی‌های دیپلماتیک قابل توجهی در برابر جمهوری آذربایجان کسب کرد که موجب عقب‌نشینی‌های محدودی از جانب رژیم باکو گردید، اما فشار نظامی و روانی از جانب باکو با پشتیبانی و …

اکنون حساب کارتان را بکنید وپا پس بکشید که فردا دیر است، من آنچه شرط بلاغ است با تو می گویم – بانو گیتی پورفاضل

در روزهای پایانی آبان هستیم ؛ ماه میانه پاییز ؛ ماهی که چون برگهای خزانی اش ان در برج عاج نشستگان جوانان خواهان آزادی اندیشه وگفتارونوشتاررا با تیرهای سربی از درخت زندگی جدا کردند . …

دکتر هادی زمانی: چشم انداز کوتاه مدت و دراز مدت اقتصاد ایران با برجام و بی برجام

وجود تعارض منافع ، که این مورد گاهی سازمانی و دولتی ، گاهی گروهی و جناحی و حتی گاها شخصی نیز می باشد . بدین معنا که انجام یک اقدام اساسی برای کشور به دلیل اینکه منافع غیر مشروع و زیاده خواهانه عده ای خاص را تحت الشعاع قرارداده و یا محدود می کند ، با اعمال نفوذ آشکار و پنهان آنها در ساختارهای تصمیم گیری و اجرایی کشور و یا با هیاهو و توجیه های عوام فریبانه مواجه شده و جلو تحقق آن گرفته می شود.

آگاهینامه- درسوگ دکترسیروس آموزگار

آگاهینامه شوربختانه آگاه شدیم دکترسیروس آموزگار، یکی از کوشندگان و ره پویان جبهه ملی ایران و دکتر مصدق، در پاریس در گذشته است. دکتر آموزگار در دولت دکتر شاپوربختیار، مسئولیت وزارت اطلاعات و جهانگردی را …

فرخنده باد روز جهانی کوروش بزرگ – گیتی پورفاضل

نامداران وپرچمداران فرهنگ ایران یک یک می روند. آیا ایران از وفاداران به زبان و فرهنگشان تهی خواهد ماند؟ ماایرانیان چه جان سختیم در پایداری! هرکه آمد کُشت وسوخت و بُرد وما دوباره از ویرانه …

درباره لغو مجازات اعدام : مهندس کوروش زعیم از جبهه ملی و سام منتظری از سخنگویان زنجیره هما

امروز ما شاهد زندانی کردن‌ها، شکنجه‌ها و اعدام‌هایی فراقانونی و اعمال غیرقانونی مجریان هستیم که فی البداهه عمل می‌کنند و همه چیز نه برای تامین امنیت مردم و کشور، بلکه برای ایجاد خفقان و ترس در دل ملت است که خاطره دردناک حکومت وحشت دهه ۱۳۶۰ جمهوری اسلامی را به یاد می‌آورد.

بیانیه جبهه ملی ایران- اروپا درباره رویدادهای اخیر در مرزهای شمال غرب کشور

واقعیتهای سخت ژئوپولتیک بالاخره جمهوری اسلامی، این مدعی حمایت از مسلمانان جهان، را به موضع گیری علنی نظامی علیه آذربایجان، همسایه شیعی، و به نفع ارمنستان مسیحی، ناگزیر ساخت. هرچند لازم به تاکید است که …

در سوگ دکتر علی گوشه

آگاه شدیم که دکتر علی گوشه یکی از رهروان وفادار دکتر محمد مصدق و یاران دیرین جبهه ملی ایران در اروپا چشم از این جهان فروبسته است. دکتر گوشه، شخصیتی انساندوست ودوست داشتنی،  پزشکی توانا، …