آگاهینامه جبهه ملی ایران (سامان ششم)

هم میهنان تاریخ پرافتخار مبارزات آزادیخواهانه ی ملت ایران و به تبع آن، جبهه ملی ایران در ادامه نهضت ملی ایران به رهبری دکتر محمد مصدق همواره بر دو اصل استوار بوده : مبارزه با …

آزادی مذهب و عقیده در ایران آینده گفتگوی شبکه تلویزیونی کلیسای جهانی ۲۲۲، فرشید سیدمهدی با کورش زعیم

سید مهدی: مایل بودم خودم را معرفی کنم. من فرشید سید مهدی، مسیحی مسلمان زاده، ازسال ۱۹۹۲ در خدمت شبانی کلیسای ۲۲۲ در هلند و در عین حال کارمند سازمان کلیسای جهانی ۲۲۲ میباشم. مسئولیت …

جشن ملی سده جشن آغاز تمدن بشر-کورش زعیم

جشن بزرگ سده را به همه ایرانیان راستین در سراسر جهان خجسته باد می گویم. سده جشن بزرگ ملی ایرانیان که هزاران سال در گستره پهناور فرهنگ ایرانی، از آناتولی تا سینکیانگِ و از شمال …

دولت سر «کار آفرین» :عبد الحمید شمس

بدون هیچ تردیدی این دولت از نظر اقتصادی، از همان آغاز در فضای فکری «حلقهٔ نیاوران»(حامیان بازارآزاد با قیمت های بلبشو) بود و هنوز هم هست. خود دولت هم با بالابردن قیمت دلار، رایگان زدایی …

جبهه ملی ایران و مانیفست تغییر نظام – ترجمه فارسی گفتگو با کورش زعیم به انگلیسی

نادیده گرفتن برخی اصول دموکراتیک و حقوق بشری در قانون اساسی جمهوری اسلامی توسط نظام به روشنی عامدانه است، زیرا این اصول شامل حداقل حقوق مدنی و حقوق بشری مردم می‌شود و به روشنی مغایر اصول یک دیکتاتوری ایدئولوژیک هستند.

گفتگوی روزنامه مستقل با کورش زعیم، عضو هیئت رهبری جبهه ملی ایران – سامان ششم: درباره چشم‌انداز روابط جمهوری اسلامی با امریکا در دوران جو بایدن

پرسش ۱- چشم انداز مذاکره بایدن با دولت روحانی را در چند ماه آینده تا انتخابات۱۴۰۰ را چگونه ارزیابی می کنید؟ پاسخ ۱- چشم انداز موفقیت دولت کنونی جمهوری اسلامی برای آغاز به مذاکره با …

راه چهارم رهیافت های اقتصادی- اجتماعی، پیشنهادی برای جبهه ملی ایران(قسمت دوم) :عبدالحمید شمس معلم دانشگاه

▪️یاد آور می شود راه چهارم سنتزیست زائیده تقابل میان یک تز با نام «دولت رفاه»(«اداره امور عمومی)، در برابر آنتی تزی با نام «دولت ژاندارم»(تحت نام های مدیریت دولتی نوین و سپس دولت کار …

پیام شادباش سال ۲۰۲۱ میلادی به هم میهنان مسیحی و دوستان مسیحی ایرانیان در سراسر جهان: جبهه ملی ایران – سامان ششم

آغاز سال ۲۰۲۱ میلادی را به همه هم میهنان مسیحی و دوستان مسیحی ایرانیان و صلح دوستان در سراسر جهان شادباش می‌گوییم و امیدواریم که سال نو نویدبخش تحولاتی در راستای رهایی و آزادی ملت …

روشنگری مهندس کورش زعیم هموند هئیت رهبری جبهه ملی ایران در پاسخ به یکی از هواداران جبهه ملی ایران در باره جریان همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر و همچنین آقای حشمت الله طبرزدی

دکتر ناظری عزیز، رئیس دانا عضو ساده مجمع بود. ادیب برومند را من رئیس تشریفاتی کردم تا بیانیه اعلام موجودیت را که نوشته بودم و با دو رسانه صدای امریکا و بی بی سی هماهنگ …