نوروز؛ شادمانی با رنگین کمانی از اقوام ایرانی

“نوروز در کشوری مثل ایران که داری تنوع فرهنگی اقوام گوناگون است، مهمترین و با اهمیت‌ترین ویژگی این رسم و آئین کهن است”.  ایرانی‌ها زمستان را پیش از طبیعت از خواب بیدار می‌کنند. سردی را …

ساواک، شکنجه و”اختیار تام”- بهروز قاسمی

اگر همگان در نتایجِ حاصل از ثبات و امنیّت، خود را شریک و ذی نفع نیابند، به تبع انگیزه ای برایِ تلاش جهتِ پایداریِ آن ثبات و امنیّت ندارند، آنگاه بانیانِ آن امنیّت، سازمانِ آن و طرّاحانِ آن به جایِ جایگاهِ دوست و حامیِ مردمان در جایگاه مظنونانی سایه سازعلیه آن مردم نشانده می شوند که پرهیز از آنان رازبقا و زمینگیر شدنِ آنان یک آرزویِ ملّی فرض می شود.

احضار و بازجویی فعالان سیاسی و مدنی و روحانیون اهل سنت در دادسرای زاهدان

نمونه بارز بی‌توجهی و نادیده‌گرفته‌شدن این استان از طرف حکومت را می‌توان در ماجرای صیادان اسیر در دست دزدان دریایی دید. دولت نه تنها حاضر به مذاکره با دزدان نشده، حتی پاسخگوی خانواده‌های آنان هم نیست و گویی اساسا آن صیادان شهروندان ایران محسوب نمی‌شوند.

دانشگاه ما، دانشگاه آن‌ها- لیلا چمن‌خواه

من دانشگاه‌های زیادی را در کشورهای مختلف دنیا دیده‌ام اما، هرگز ندیدم دانشگاهی بر قله کوهی بنا شده باشد. دانشگاه‌هایی که دیده ام، همه در مرکز شهر یا در نقطه قابل دسترسی و سهل‌الوصول شهرها …