به مناسبت سالروز جان‌باختن رئیس‌علی دلواری تنگستانی قهرمان دفاع از مرزهای ایران، در برابر استعمارگران متجاوز انگلیسی، ۱۲شهریورماه ۱۲۹۴

رئیس‌علی دلواری (تولد در سال۱۲۶۱  و جان‌باختن در ۱۲ شهریورماه سال۱۲۹۴ خورشیدی/ ۱۸۸۲ – ۱۹۱۵ میلادی) مبارز مشروطه‌خواه و رهبر قیام جنوب در تنگستان و بوشهر علیه نیروهای بریتانیا در دورهٔ جنگ جهانی اول بود. …