نواصطبل‌های شاهی یا بیت‌الضرار! داود ساکی حسین‌خانی ، تاریخ‌پژوه – روزنامه‌نگار- هموند جبهه ملی ایران

یکی از رسومات قدیم در میان برخی اقوام ایرانی، پناهندگی مجرمین و متخلفین به اصطبل خوانین آنها بوده است. این رسم یکی از رسومات کهن میان قبایل ترکمن اغوز بوده که ایل قاجار نیز انشعابی …

در نکوداشت داریوش آشوری- زهرا موسوی

داریوش آشوری به ما می‌آموزاند که با واژگونی معانی در متن زبانی می‌توان موقعیت فرودستی تاریخی را به چیرگی بدل کرد. نه به معنای فرادستی سلسله‌مراتبی و بازتولید وضعیت جاری، بلکه به معنای رام ‌کردن ترس‌ها و گذار از تردیدها.

گفتگو با احسان هوشمند – « زبان فارسی، نمادی از تعامل تاریخی ایرانیان و زبان همه‌ی قوم‌های ایرانی است نه زبان یک قوم به نام فارس»

«ما در ایران قومی به نام قوم فارس نداریم و زبان فارسی، نمادی از تعامل تاریخی ایرانیان و زبان همه‌ی قوم‌های ایرانی است نه زبان یک قوم به نام فارس».

بمناسبت ۲۰ دی ۱۲۳۰سالروز قتل امیرکبیر، هنوز منتظرانیم تا ز گرمابه برون خرامی…! علی مرادی مراغه ای

امروز ۲۰ دی سالروز قتل امیرکبیر است، همچنین، دیدم سالروزِ قتل نصرت الدوله بدست رضاشاه نیز بوده، ماشاالله در تاریخ ما، قتلها آنقدر زیاد است که آدم نمیداند به کدامیک بپردازد…! بدون شک، ایران با …

یلدا، آبیاری نهال امید و روشنایی در درازترین شب سال – احد قربانی دهناری

هنوز با همه دردم، امید درمان است __ که آخری بود آخر، شبان یلدا را – سعدی
امسال شب یلدا، این امید پیروزی روشنایی بر تاریکی و شب طولانی را با یاد کاوه‌ها و فریدون‌های دوران ما ندا، مهسا، نیکا، محسن، حمیدرضا و صدها کاوه‌ و فریدون‌ دیگر در نبرد با ضحاک زمانه، گرامی می‌داریم …

حادثه‌۱۶آذر به روایتی دیگر: ( ضیاء مصباح)

اعتراضات پر هزینه اجتماعی که سیاسی تعبیر میشود مخصوصا عملکرد سلیقه ای حکومت واستمرار حضورو حمله گستاخانه« واحد حفاظت دانشگاهها » که وظایف مشخصی از بدو تاسیس ،البته با نام های دیگری تا کنون داشته …

روایتی نو از آغاز جنگ عراق با ایران؟!

در روز‌های شهریور ۱۳۵۹ تنش میان ایران و عراق به اوج خود رسیده بود و هر دو کشور سخنانی علیه یکدیگر مطرح می‌کردند. صدام قرارداد الجزایر را زیر پا گذاشته بود و مدام برای ایران شرط می‌گذاشت.

دیوید اوئن: بریتانیا باید به نقش تاثیرگذار خود در کودتای ۱۳۳۲ علیه دولت مصدق اذعان کند

دیوید اوئن هنگام سرنگونی حکومت شاه در جریان انقلاب بهمن ۵۷ وزیر خارجه بریتانیا بود وزیر خارجه بریتانیا در سال‌های ۱۹۷۷ تا ۱۹۷۹ می‌گوید کشورش سرانجام باید به نقش تاثیرگذار خود در کودتای سال ۱۳۳۲ …

داستان تلخ یک استان; بررسی شرایط خوزستان بعد از جنگ در گفت‌وگو با احسان هوشمند در سی‌وپنجمین سالگرد پذیرش قطع‌نامه ۵۹۸

۲۷ تیرماه ۱۳۶۷ نیز مانند دیگر مقاطع تاریخ هشت‌ساله جنگ ایران و عراق با گذشت ۳۵ سال هنوز سرشار از ناگفته‌هاست. اگرچه رسانه‌ها بنا بر اقتضائات سیاسی و از زاویه نگاه خود، موضوع پذیرش قطع‌نامه …

« سی ام تیرماه ، سندی گویا ازجنایات خاندان پهلوی» یاد وخاطره قیام ملی سی تیر۱۳۳۱ را گرامی میداریم- جمال درودی عضوشورای مرکزی جبهه ملی ایران

درگذرگاه تاریخ روزهایی پدیدمی آیدکه چون ستارگان میدرخشندوهرگزگردوغبارحوادث وگذشت ایام نمیتواندحجابی برروشنایی آنهابکشد. درمبارزات یکصدوبیست ساله ملت ایران بحق بایدگفت که پس ازانقلاب مشروطیت قیام سی تیر، دومین خیزش مردمی برعلیه استبدادواستعماربود. سی ام تیرمکتبی …