۹ اسفند ۱۳۳۱؛ اوج کشمکش پادشاه و دکتر مصدق تلاش برای حذف یکی از دو طرف- فرید دهدزی، پژوهشگر تاریخ معاصر

به‌رغم پنهان نگه داشتن سفر، تنها کسی که از سفر بی‌اطلاع بود، خواجه حافظ شیرازی بود! به گفته دکتر مصدق «با خود فکر می‌کردم که اگر این مسافرت محرمانه است، چرا با تلفن خبر دادند …

کریسمس و سال۲۰۲۲ فرخنده باد، باشد که میلاد حضرت مسیح که همواره برای میلیونها در سراسر دنیا و بویژه هموطنان آسوری و ارمنی ما انگیزه ای برای تامل درباره آغازی نو و امید بوده، بازهم پیام آور صلح، عشق و بخشایش گردد

کریسمس و سال ۲۰۲۲ فرخنده باد، گرچه تاریخ دقیق تولد حضرت مسیح هم مانند زادروز بسیاری از پیام آورندگان درست روشن نیست، ولی این امر تغییری در این واقعیت نمی‌دهد که بیشترین دین باوران گوناگون …

عاشق این سرزمین – بانو اقدس رضایی

​عاشق این سرزمین 🔸من زنم ، زنی از تبار ایران زمین دامنم ، چتر این سرزمین من زنم، در تنم جای زخمها روح من آزرده از رنجها من زنم، سر به زیر قامتم کوهها استقامت …

آیا مصدق قیام مردم تنگستان علیه انگلیس را سرکوب کرد؟! نویسنده: سامان بختیار: مصدق نقشی در سرکوب قیام مردم تنگستان نداشت

قیام‌های مردمی و خیانت والی فارسی مربوط به سال ۱۲۹۳ بوده و دکتر مصدق در ۱۲۹۹ استاندار فارس شد! پس سرکوب قیام‌ها ربطی به دکتر مصدق نداشته است. البته مصدق در هنگام نفوذ خود برخی از راهزنان محلی که می‌توانستند از هر قومی باشند را سرکوب کرده و تنگستان را امن کرده است.

سیروس آموزگار، روزنامه‌نگار پیش‌کسوت، نویسنده و سرپرست وزارت اطلاعات و جهانگردی در دولت شاپور بختیار، روز سه‌شنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۰ در ۸۷ سالگی در پاریس درگذشت

سیروس آموزگار، روزنامه‌نگار پیش‌کسوت، نویسنده و سرپرست وزارت اطلاعات و جهانگردی در دولت شاپور بختیار، روز سه‌شنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۰ در ۸۷ سالگی در پاریس درگذشت. این گفت‌وگوی مفصل با سیروس آموزگار، به‌مناسبت درگذشت او بازنشر می‌شود.

آرمان‌های انقلاب مشروطه- دکتر حمید احمدی*

* برگرفته از فصل‌نامه‌ی فروزش، شماره‌ی سوم (تابستان ۱۳۸۸) – رویه‌ی ۱۶ تا ۱۹ بخش اعظم نگاه ما ایرانی‌ها به انقلاب مشروطه، کاهش‌گرایانه است. به‌قول طرفداران ایدئولوژی علم، دچار یک تقلیل‌گرایی (Reductionism) هستیم و انقلاب …