محمود سریع‌القلم, استاد علوم سیاسی و روابط بین‌الملل: به چارچوبی برای تولید ثروت نیازمندیم- دکترین امنیت ملی داریم ولی دکترین سیاست خارجی نداریم

استاد علوم سیاسی و روابط بین‌الملل دانشگاه بهشتی با اشاره به اینکه به چارچوبی کلان برای تولید ثروت نیازمندیم، گفت: هر کشوری محتاج یک چارچوب کلان است که مورد اجماع تمام جریان‌های سیاسی، گروه‌های مرجع، …

ویرانی قنات حسن‌آباد یا بودای بامیان؟ مجید لباف‌خانیکی- پژوهشگر مرکز بین المللی قنات و سازه های تاریخی آبی

لحظه‌ای که مجسمه بودا در سال ١٣٧٩ به‌وسیله طالبان به توپ بسته شد و فرو ریخت، به‌عنوان نمادی از فروپاشی فرهنگی کشور افغانستان تلقی شد. مجسمه‌ بودا را که آمیزه‌ شگفت‌انگیزی از هنر پیکرتراشی یونانی، …

آیا تاریخ تکرار‌ می‌شود؟ نامه سرگشاده کریم سنجابی، شاپور‌ بختیار و داریوش‌ فروهر به شاه محمدرضا پهلوی در ٢٢ خرداد ١٣۵۶

پیشگاه اعلیحضرت همایون شاهنشاهی فزایندگی تنگناها و نابسامانیهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشورچنان دورنمای خطرناکی را در برابر دیدگان هر ایرانی قرار داده که امضاء کنندگان زیر بنابر وظیفه ملی و دینی، در برابر خلق …

شاه حرف گوش نمی‌کرد*- مسعود نقره کار

شاه اواخر مرداد ۱۳۵۷ هنگامی که یکی از روزنامه نگاران به او یادآوری می کند که در بین مخالفان وی دسته دیگری هستند که نه کمونیست هستند و نه طرفدار ارتجاع سیاه، بلکه خواستار احیای حقوق و آزادی های مندرج در قانون اساسی هستند، وی جواب می دهد که “این گروه از دو گروه دیگر خائن ترند” …

گفتگویی درباره ویژگی‌های ملی‌گرایی ایرانی و فرازها و فرودهای «ناسیونالیسم ایرانی» با محمد امینی

ویژگی تاریخ ایران است که اگر چه دولت ملی به مفهوم مدرن آن نداشتیم اما احساس ملی داشتیم و این در ادبیات ما کاملاً متبلور است. بنابراین ملی گرایی مدرن با پیشینیه ای بیش از هزار سال رونق یافت.

انقلاب ….. قصه ….. غصه‌ها، ۳۹ سال ازانقلاب شکوه‌ مند ملت بزرگ ایران گذشت ودرآستانه چهلمین سالگرد آن هستیم – جمال درودی؛ عضوشورای مرکزی جبهه ملی ایران

انقلابی که تداوم انقلاب مشروطه ونهضت ملی ایران بود و با خون زنان ومردان این سرزمین اهوارئی آبیاری شده و درطی بیش ازیک قرن چه بسیارحوادث گوناگون و رویدادهای سهم گین که برپیکرآن وارد آمد. …

هفتمین سالگرد درگذشت حسین راضی- ضیاء مصباح

آشنایی با معاونت اجتماعی شهرداری تهران که شاد روان راضی در اوایل دهه۵۰ نشات گرفته از نیت پاک انسانی و اعتقادی، متصدی آن بود آغا زی بر استمرار دیدار و ایفای نقش اجتماعی و علمی …

به مناسبت شانزدهم دی‌ماه ۱۳۵۷ روز تشکیل دولت ملی شاپور بختیار- نهضت مقاومت ملی ایران; بنیانگذاردکتر شاپور بختیار

امسال، شانزدهم دیماه، روز تشکیل دولت ملی شاپور بختیار در ۳۹ سال پیش، تقارن دارد با قیام خودانگیخته‌ی مردم و بخصوص جوانان به‌جان رسیده‌ی ایرانزمین که در سراسر کشور همچون تنی واحد برضد رژیم یکسره …

رضا علوی: مناسبات سردار سپه و روحانیت

شیعه در دوران سردار سپه سه دوران مختلف را گذراند: ۱ـ دوره ی دلبری رضاشاه از شیعه گری دوره اول یا دوره دلبری سردار سپه از اسلام از سال ۱۳۰۰ آغاز می شود و در …