«ترمیم» داخلی برای مقابله با تحریم خارجی – بررسی اولویت دولت یازدهم در گفت‌وگو با دکتر هرمیداس باوند

داود هرمیداس‌باوند اسم و چهره آشنایی در محافل علمی سیاست خارجی و روابط بین‌الملل به واسطه سال‌ها نقد و نظر علمی که در این حوزه داشته است، اواخر دهه‌۷۰ زندگی را می‌گذراند اما همچنان پر …

اساسنامه جبهه ملی ایران – اروپا کنگره دوم

۲۱ فوریه ۲۰۱۰  برابربا  ۱ و ۲ اسفند ۱۳۸۸ پــیــشــگــفــتــا ر جبهه ملی ایران ازلحاظ تاریخی سازمانی بوده است متشکل از افراد، احزاب، گروهها ونمایندگان طرزفکرها ونظرهای مختلف سیاسی که همگی درمورد آزاد ی، استقلال …

گزارش کنگره دوم جبهه ملی ایران – اروپا

یکم و دوم اسفند ماه ۱۳۸۸- (۲۰و۲۱ فوریه ۲۰۱۰) لایدن – هلند کنگره دوم جبهه ملی ایران – اروپا یکم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت خورشیدی برابر با بیستم فوریه دو …