گزارش کنگره دوم جبهه ملی ایران – اروپا


یکم و دوم اسفند ماه ۱۳۸۸- (۲۰و۲۱ فوریه ۲۰۱۰) لایدن – هلند
کنگره دوم جبهه ملی ایران – اروپا یکم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت خورشیدی برابر با بیستم فوریه دو هزار و ده میلادی در شهر دانشگاهی لایدن هلند با طنین سرود ملی ایران در ساعت ۳۰/۱۱ در راس هیات گشایش کنگره که همگی از اعضای با سابقه جبهه ملی ایران هستند ، جناب سرهنگ محمودی ، جناب دکتر عمرانی ، جناب ارجمند آغاز به کار کرد .
در روز نخست این کنگره افزون بر نمایندگان واحدهای اروپایی جبهه ملی ایران ، نمایندگانی از سازمانهای سیاسی حزب دمکرات کردستان ایران ، سازمان زحمتکشان ایران – کومله ، سازمان فداییان خلق ایران ( اکثریت ) و سازمان اتحاد فداییان خلق ایران به عنوان میهمان حضور داشتند . که تمامی این نمایندگان پس از خوانده شدن پیام رییس هیات رهبری و رییس شورای مرکزی جبهه ملی ایران – تهران جناب استاد ادیب برومند و پیامهای کوروش زعیم از شورای مرکزی جبهه ملی ایران – تهران ، جناب حسن لباسچی سخنگوی پیشین جبهه ملی ایران و همچنین جبهه ملی ایران شاخه ی آمریکا ؛ پیامهای سازمانهای سیاسی مطبوع خود را خطاب به کنگره دوم جبهه ملی ایران – اروپا خواندند . از آنجاییکه واحد قبرس از شاخه ی اروپایی جبهه ملی ایران به سبب مشکلاتی نتوانسته بود تا در دومین کنگره نماینده داشته باشد ، پیام مسئول این واحد جناب ابراهیم مرادی از سوی جناب دکتر عمرانی خطاب به کنگره دوم خوانده شد . و پس از آن خبر درگذشت روانشاد امیر ابراهیمی نماینده جبهه ملی ایران – اروپا در انگلستان به آگاهی کنگره رسانیده شد .
پس از پایان پیامها جناب سرهنگ محمودی به میهمانان کنگره و همچنین مدعوین خیر مقدم گفته از کنگره برای گزینش هیات رییسه کنگره دوم جبهه ملی ایران دعوت به عمل آورد که با رای گیری علنی جناب سرهنگ محمودی و جناب ارجمند و جناب نظریان به عنوان هیات رییسه برگزیده شدند پس از آن هیات ریاست رسمیت کنگره را اعلام داشتند . جناب نظریان ، محمد حسین جعفری را به عنوان منشی ثبت صورتجلسه به کنگره معرفی کردند . در ادامه کار دکتر ارس مامور شدند تا در مورد نظام نامه پیشنهادی کنگره را آگاه سازند: بر اساس آنچه جناب دکتر ارس در مورد نظام نامه به کنگره اعلام داشتند نظام نامه ی کنگره موسس با تغییراتی جزیی که موسس بودن کنگره یکم را کنار می گذارد برای دومین کنگره مورد بهره برداری ملی قرار خواهد گرفت که این نظام نامه به تصویب رسید .
در ادامه کار بحث و سخنرانی آزاد با موضوع جریان و جنبش سبز در ایران از سوی میهمانان و مدعوین پی گرفته شد .
آنچه که به وضوح مورد اشاره سخنرانان قرار گرفت دگردیسی جنبش کنونی و حمایت سازمانهای سیاسی گوناگون از حرکت مردم بود که تنی چند از این سازمانها میهمان جبهه ملی ایران – اروپا بودند و به این مهم اشاره داشتند .
پس از پایان بحث و سخنرانی میهمانان و مدعوین جناب نظریان از سوی هیات ریسسه کنگره از حضور میهمانان سپاسگزاری کرده و با خداحافظی از میهمانان نخستین جلسه کنگره را پس از یک تنفس کوتاه اعلام داشتند .
در این یکمین جلسه کاری و از آنجاییکه بر اساس برنامه ی کنگره می باید اسناد تصویبی که شامل اساسنامه ی جدید و نیز سند سیاسی جبهه درواکنش به شرایط جاری کشور و هم چنین قطعنامه ی پایانی بود، در دستور کار قرار می گرفت . ۲ کمیسیون برای اعلام نظرهایی در تصویب اسناد یاد شده تشکیل شد .
کمیسیون اساسنامه ، شامل جناب سرهنگ محمودی و جناب محمود جعفری و جناب فرشید یاسایی بود و جناب نظریان ، جناب دکتر ارس و جناب شاه حسینی اعضای کمیسیون سند سیاسی بودند که با اعلام رسمی اعضای کمیسیون بنا می شود تا کمیسیونها تا ۱ ساعت بعد با بررسی روند طی شده در کار بر روی اسناد تصویبی نظر خود را به هیات ریاست اعلام دارند که در پایان روز یکم جناب جعفری به عنوان مخبر کمیسیون اساسنامه به هیات رییسه و کنگره اعلام پایان کار و آمادگی سند اساسنامه برای به رای گذاشته شدن را می کنند ولی جناب دکتر ارس اعلام می دارند که به بررسی بیشتر نیاز است که بر همین اساس هر دو کمیسیون موظف می شود تا روز دوم کار خود را ادامه داده گزارش نهایی و نظر خود را برای رای گیری به کنگره و هیات ریاست آن اعلام دارند .
هیات ریاست ۱۰ صبح روز دوم اسفند ماه ۱۳۸۸ را برای شنیدن گزارش کامل کمیسیونها و ادامه کار تا تصویب اسناد ، اساسنامه و سند سیاسی تصویب و پایان روز یکم کنگره را اعلام می دارد .
۲ اسفند ماه ۱۳۸۸ دومین روز کنگره با سخنرانی دکتر عمرانی آغاز می شود ایشان ضمن یادآوری سخنانی را از زنده یاد دکتر ورجاوند که ایشان به نقش ارزنده سرهنگ محمودی در ادامه ی کار مبارزه ملیون اشاره داشتند اعلام می کنند که کنگره دوم جبهه ملی ایران – اروپا بنا دارد تا با اهداء فرتوری از آقا، دکتر محمد مصدق از ایشان و جناب هوشمند که بیش از نیم قرن در جبهه ملی ایران تلاش کرده اند قدردانی شود و ضمن ابراز تاسف از نبود جناب هوشمند به سبب ناراحتی قلبی و بستری بودن وی برای جناب سرهنگ محمودی آرزوی سلامتی و طول عمری طولانی می کنند در ادامه جناب نظریان قاب عکس آقا ، دکتر محمد مصدق را که مدعوین به عنوان سپاسمندی از خدمات آنرا امضا کرده اند به ایشان تقدیم می کنند و بنا می شود تا قاب عکس آقا دکتر محمد مصدق برای جناب هوشمند فرستاده شود پس از این مراسم کنگره به شکل رسمی وارد بحث بر سر رای گیری برای تصویب اسناد می شود .
در ادامه جناب نظریان خواستند تا مخبر کمیسیون به کنگره گزارش دهد جناب ارس و جناب جعفری گزارش کاملی را به کنگره اعلام داشتند که بحث بر سر اسناد تصویبی بیش از ۲ ساعت ادامه داشت تا تصویب هر دو سند با رای تمامی اعضا صورت گرفت و بدین ترتیب انتشار سند سیاسی ممکن شد و اساسنامه ی نوین اجرایی گردید .
پس از تصویب اسناد گفته شده بر اساس برنامه برگزاری انتخابات شورایعالی جبهه ملی ایران و البته پس از معرفی اعضای انتصابی واحدها در این شورا دردستور کار قرار گرفت از آنجاییکه بر اساس اساسنامه شورای عالی اروپایی جبهه ملی ایران مشتمل در ۱۵ نفر است هر واحد موظف شد تا ۲ عضو به صلاحدید خود به این شورا فرستاده و برای مانده اعضا هر واحد یک عضو به عنوان نامزد به کنگره معرفی کند تا با رای مستقیم کنگره آن اعضا انتخاب شوند و ترکیب شورای عالی کامل شود. با معرفی نامزدها از سوی واحدها رای گیری مخفی برای انتخاب اعضای انتخابی برگزار شد .
پس از بررسی رای گیری و اعلام نامهای اعضای انتصابی شورای عالی از سوی واحدها جناب سرهنگ محمودی اعضای شورای عالی را به کنگره اعلام داشتند .
بدین ترتیب جناب نظریان و جناب استکی از هلند ، جناب ارجمند و جناب نصیریان از سوئد و جناب فرشید یاسایی و جناب عبدلی از آلمان ، جناب محمودی و جناب هوشمند از بلژیک و جناب مرادی و جناب تقی زاده از قبرس اعضای انتصابی شورای عالی می باشند و اعضای انتخابی کنگره جناب دکتر عمرانی ، جناب دکتر ارس ، جناب آقایی و جناب جعفری می باشند ، بر اسااس تصمیم کنگره جناب پروفسور زمانی از سوی کنگره به عنوان عضو مشاور شورای عالی اروپایی جبهه ملی ایران در انگلستان منصوب می شوند و ایشان مامور شکل دادن به آن واحد می گردند و از سوی کنگره تصمیم گرفته شد تا با شکل گیری واحد انگلستان جناب پروفسور زمانی به عنوان عضو انتصابی شورای عالی جبهه ملی ایران – اروپا پذیرفته شوند .
پیش از پایان کار و اعلام قطعنامه ی کنگره دوم مبنی بر پیشنهاد رسیده به کنگره تاسیس صندوق جمپا به رای گذاشته شد که با رای قاطع تصویب شد این صندوق برای تامین هزینه های خدماتی است که تمامی واحدها یکسان از آن بهره مند می شوند و در پایان قعطنامه نهایی به بحث گذاشته شد .
بر اساس رای کنگره موارد اصلاحی از سوی جناب دکتر ارس اجرا شده قطعنامه اعلام می گردد.
و پایان کنگره در ساعت ۱۶ از سوی هیات ریاست کنگره اعلام می شود .

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است