قطعنامه سیاسی جبهه ملی ایران- اروپا مصوب اولین کنگره جبهه ملی – اروپا، کنگره ورجاوند۲۸ سال پس از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ و ۳ سال پس از شکست قطعی جنبش دوم خرداد، جمهوری اسلامی در بحرانی ترین و خطرناکترین شرایط درونی و بین المللی خود قرارگرفته است. ناتوان از ارضای نیازمندیهای بنیادی اقتصادی و خواسته های مسلم شهروندی مردم ایران، حاکمیت ضد ملی ِ این نظام چاره ای جز دست آویختن به دیکتاتوری، سرکوب، شکنجه و حبس نمی بیند. با گسترش فقر، فساد و نا امنی، روز بروز بر نفرت مردم ایران از این رژیم افزوده میشود. گرچه اعتراضات و مقاومت متشکل دانشجویان، کارگران و دیگر لایه های اجتماعی مانند آموزگاران همواره قویتر میگردد ولی بیم آن میرود که در پیامد آشوبی کور و بزرگ، همراه با فروپاشی این نظام شیرازه و یکپارچگی کشور هم متلاشی گردد. سیاستهای ماجراجویانه این رژیم در منطقه و دربرابر اروپا و امریکا، ایران را در صحنه بین المللی به انزوای مرگ آوری کشانده، به منافع و مصالح کشور زیانهای فراوانی زده و به محافل جنگ افروز در امریکا و اسراییل امکان تهدید روزافزون کیان و تمامیت ارضی کشور را میدهد.
هموطنان:
هدف نهایی جبهه ملی ایران – اروپا ساختن جامعه ای مدنی برپایه احترام به کرامت وحیثیت انسان، حقوق شهروندی وآزادیهای فردی است. ما اصولا معتقدیم و تردیدی نداریم که تحول وگذراز رژیم ضدمردمی حاضر وایجاد فضای بازسیاسی باید حتی المقدور درشرایطی دورازخشونت وهرج ومرج وانتقامجویی صورت پذیرد، زیرا اِعمال خشونت به خشونت دامن می زند واگردربرهه ای با موضع گیری اصولی وقاطع نقطه ای پایانی بر این دوروتسلسل باطل ننهیم ،این امر همچنان ادامه خواهد داشت وحتی تغییر رژیم هم بدون تحولی اساسی درین راه وروش سنتی، چیزی به ارمغان نخواهد آورد.
جبهه ملی ایران – اروپا از ملت بیدارایران ، که بیست وهشت سال تمام این رژیم جهل وستم را تحمل کرده است، می خواهد که با مقاومت متشکل و نافرمانی مدنی، حاکمیت را به چالش بکشد. هیچ رژیمی بدون پشتیبانی، وحتی تایید ضمنی قاطبه مردم، قادر به حکمروایی طولانی برملتی نخواهد بود . دولت و حاکمیت جمهوری اسلامی از هیچ منظری نماینده منتخب مردم ایران نیست. نظام حاکم ناقض حاکمیت ملت وحقوق بشر در ایران است. ما راه برون رفت از این شرایط بحرانی و خانمانسوز را برکناری نظام جمهوری اسلامی میدانیم. باید هر چه زودتر ولایت سیاسی فقها و دیگر اختیارات بدون مسئولیت لغو شود، نهاد دین از دولت و حکومت جدا شده و در گزینشی آزاد و دمکراتیک حاکمیت ملت تامین گردد. آینده ایران نه با کمکهای نیروهای نظامی بیگانه یا اپوزیسیون سازی بیگانگان، بلکه فقط با همدلی و اتحاد ایرانیان شکل گرفته و ضامن پیروزی پایدار برای مردم ایران خواهد بود.
در شرایط و اوضاع کنونی ایران، اتفاق و همکاری میان نیروهای ملی و دمکرات اپوزیسیون اهمیت بسزایی دارد. جبهه ملی ایران – اروپا تمامی نیروهای دمکرات را فرامی خواند تا با احساس مسئولیت دراین برهه حساس تاریخی و با وجود اختلافات موجود به مسئولیت انسانی و ملی خود عمل کرده و در همسویی مبارزات خود برای برکناری رژیم ولایت فقیه کنونی بکوشند. ما معتقدیم که میتوانیم با برجسته ساختن خواستها و اهداف مشترک زیر در راه آزادی، استقلال، عدالت اجتماعی و سربلندی میهنمان گامهای موثری برداریم:
۱- آزادی همه زندانیان سیاسی وعقیدتی
۲- آزادی مطبوعات و اجتماعات
۲- – جدایی دین از دولت و حکومت
۳- استقرار حاکمیت ملت از طریق انتخابات آزاد
۴- حفظ بی کم و کاست تمامیت ارضی ایران و اتحاد دیرینه اقوام ایرانی
۵- حفظ استقلال کشور، منافع و مصالح ملی از طریق اتخاذ یک سیاست سنجیده وعاقلانه خارجی
ودفع خطر جنگ، تجزیه و نابودی ایران
۶- زدودن بیعدالتیهای اقتصادی، اجتماعی و ایجاد دولت رفاه اجتماعی
جبهه ملی ایران – اروپا براین نظراست که باید مبارزات مشترک ویکپارچه ای را با یکدیگر سازماندهی کنیم. کوشش سنجیده و هماهنگ ما میتواند در شرایط کنونی بین المللی رژیم جمهوی اسلامی را گام بگام وادار به عقب نشینی بنماید. موفقیت دراینکار به معنای آغاز عقب نشینی های دیگری ازجانب رژیم خواهد بود که نهایتا میتواند منتهی به تغییر اساسی جوسیاسی کشور، ایجاد نهادهای مردمی ودموکراتیک و جابجایی قدرت گردد .
زنده باد آزادی
پاینده ایران
کلن- یکم اکتبر ۲۰۰۷

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است