اعلام تشکیل شورای موقت جبهه ملی ایران سامان ششم

انگیزه ایجاد جبهه ملی ایران- سامان ششم، بدرستی جز نجات جبهه ملی پنجم از تاریکی و سستیِِ «فتیله»های پایین کشیده شده و خودکامگی نبود… شوربختانه دیری نپایید که نطفهِ فرهنگ تشکیلاتی-سیاسی حاکم بر جبهه پنجم، در بخشی از جبهه ششم نیز فرارویید و مدیر این بخش با همان روش نادرست، کجراه گذشته را پیمود…

خجسته باد ۱۶ آذر، سالروز اعتراض دانشجویان دانشگاه تهران علیه دولت برآمده از کودتای ۲۸ امرداد ۱۳۳۲

هموطنان آزاده، از ۱۳ آذرماه ۱۳۳۲ چندروز پیش از سفر معاون رئیس جمهور آمریکا، ریچارد نیکسون به ایران، اعتراضات مردمی در شهرهای بزرگ، بویژه تهران آغاز گشت که منجر به دستگیری شماری از معترضین در …

نامش ابوالفضل قاسمی بود، مصدقی، دبیرکل حزب ایران – سوسیال دموکرات- در طوفان انقلاب ۵۷، عضو شورای عالی و عضو هیأت اجرائیه جبهه ملی ایران بود

اگر می‌بود در صد سالگی بود. ۲۷ سال پیش در چنین روزی در مینی‌بوس وقتی از معرفی ماهانه خود به مقامات جمهوری اسلامی به خانه باز میگشت در سن ۷۳ سالکی در روز اول آذر …

پیامی به هموندان و همرزمان جبهه ملی ایران به مناسبت سالروز درگذشت زنده یاد ابوالفضل قاسمی – فریبا قاسمی

پولاد آبدیده، مبارز نستوه جنبش ملی ایران، دبیرکل فقید حزب ایران در توفان رویدادهای سال ۵۷ وهموند شورای مرکزی و هئیت اجراییه جبهه ملی ایران. سخت است از مردی سخن بگویم که هم پدرم بود …

نامه سرگشاده آقای جمال درودی عضوشورای مرکزی جبهه ملی ایران-سامان ششم به آقای مهندس زعیم

هر دم از این باغ خسی میرسد…! جناب آقای مهندس زعیم اگردیگراعضای شورابا اصول وقواعداساسنامه جبهه ملی ناآگاه وبیگانه باشندجای شگفتی نیست، ولی جنابعالی که خود بیش از بیست سال در شورای مرکزی جبهه ملی …

ارمنستان؛ یکسال پس از جنگ ۴۴ روزه – آرسن نظریان

گرچه ارمنستان در سال گذشته  پیروزی‌های دیپلماتیک قابل توجهی در برابر جمهوری آذربایجان کسب کرد که موجب عقب‌نشینی‌های محدودی از جانب رژیم باکو گردید، اما فشار نظامی و روانی از جانب باکو با پشتیبانی و …

اکنون حساب کارتان را بکنید وپا پس بکشید که فردا دیر است، من آنچه شرط بلاغ است با تو می گویم – بانو گیتی پورفاضل

در روزهای پایانی آبان هستیم ؛ ماه میانه پاییز ؛ ماهی که چون برگهای خزانی اش ان در برج عاج نشستگان جوانان خواهان آزادی اندیشه وگفتارونوشتاررا با تیرهای سربی از درخت زندگی جدا کردند . …