به مناسبت هفدهم دی‌ماه ۱۳۴۶، روزی که جهان پهلوان غلامرضا تختی، ستاره درخشان و استوره یکه‌تاز ورزش ایران، خود به انجام خود دل‌بست

یادآر ز شمع مرده … یاد آر درروزگاران سیاهی که بردن نام مصدق ویاران او اتهام بس سنگین محسوب میشد و شمشیر ارتدادبالای سرجبهه ملی سایه افکنده بود ، بودند انسانهای آزاده ای که ازغل …

نقدی بر رویدادها هموندان و هم‌اندیشان ✍️ا. حقگو

🔸 با تصمیم صحیح و درست جناب اُستاد درودی بعنوان ریاست شورای مرکزی جبهه‌ملی‌ایران-سامان‌ششم ، مجموعه شورای مرکزی مُنحَل گردید و شورای موقت جدیدی تشکیل شد‌. شورای موقت‌جبهه‌ملی‌ایران-سامان‌ششم، وظیفه برگزاری پلنوم و اجرای صحیح ساز …

در ضرورت اختلاف زدایی و بازسازی جبهه ملی ایران

باشد که خرد سیاسی و حفظ منافع فراموش شده ملی همراه با نقش آفرینی در مسیر رسالت تاریخی ، مورد توجه جدی و بیشتری قرار گیرد و این سازمان معتبر با تابلو واحد قادر به ایفای مسئولیت ملی و تاریخی خود جهت بقاء و اعتلای جامعه ایران ،با پرهیز از هر گونه خود محوری بشود.

بیانیه جبهه‌ملی‌ایران-سامان‌ششم در محکومیتِ‌ صدور و اجرای احکام اعدام و نقض حقوق متهمین سیاسی- عقیدتی در جمهوری اسلامی

سحرگاه امروز، یکشنبه ۲۸ آذر ۱۴۰۰، یک ایرانیِ کُرد بنام حیدر_قربانی در زندان سنندج اعدام شده است. آقای قربانی متهم بوده که در قتلعمد مسلحانه ۳ پاسدار شرکت داشته و افزون بر این در گروهی …

بیانیه جبهه ملی ایران- اروپا به مناسبت ۲۱ آذر ۱۳۲۵ سالروز آزادی آذربایجان

هموطنان آزاده، در درازای تاریخ، سرزمین ایران مانند «چهار راه حوادث»ی از غربُ شرق و شمال ُ جنوب همواره مورد تجاوز قدرتهای مختلف قرار گرفته، آسیبهای گوناگونی دیده و دامنه جغرافیاییش کوچکتر شده است، ولی …

اعلام تشکیل شورای موقت جبهه ملی ایران سامان ششم

انگیزه ایجاد جبهه ملی ایران- سامان ششم، بدرستی جز نجات جبهه ملی پنجم از تاریکی و سستیِِ «فتیله»های پایین کشیده شده و خودکامگی نبود… شوربختانه دیری نپایید که نطفهِ فرهنگ تشکیلاتی-سیاسی حاکم بر جبهه پنجم، در بخشی از جبهه ششم نیز فرارویید و مدیر این بخش با همان روش نادرست، کجراه گذشته را پیمود…