نیشتری بر عَفنِ خیانت؛ رَد راستی، رَد خویشتن است -اشکان رضوی

با همه ی آشفتگی های موجود که برسِپهر سیاسی کشورچیره شده بود، این تنها نیروهای ملی بودند که توانستند با تکیه برمیراث درخشان و پاک گذشتگان خویش به دورازهرگونه وابستگی و گرفتاری های مرسوم درجریان های سیاسی به پیروی از پیشینیان خویش ازهرگونه آلودگی دوربمانند.

بیانیه جبهه ملی ایران- اروپا (سامان ششم) درباره خشونتهای اخیر در خاورمیانه

جبهه ملی ایران- اروپا هموطنان آزاده، پس از فروپاشی «اتحاد جماهیر شوروی سوسیالستی» و مهاجرت یهودیان متعصب اشکنازی که سالها در آرزوی مهاجرت به اسراییل؛ سرزمین معبودشان بودند، تعادل آراء انتخاباتی که تا آن موقع …

ارتش ملی ایران بود که خرمشهر را نجات داد-کورش زعیم، هموند جبهه ملی ایران – سامان ششم

در این عملیات که ما کمتر از ۶ هزار تن را از دست دادیم، از دشمن ۱۶ هزار تن کشته و ۱۹ هزار تن اسیر شدند. نیروهایی از ارتش که وارد خرمشهر شده بودند عبارتند از گروهان ۵۵ هوابُرد، گروهان یکم خرمشهر، گروهان ۱۴۵ لشگر ۱۹۲، گروهان تیپ ۱ لشگر حمزه، گروهان کربلا از مازندران. حدود پنج درصد نیروها هم از سپاه پاسداران بودند.

نامه مصطفی تاجزاده به علی خامنه ای متن گفتگوی رادیو فردا (بکتاش خمسه پور) با کورش زعیم

خمسه پور: مصطفی تاجزاده از مسئولین جناح اصلاح‌طلب جمهوری اسلامی در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی خواهان تشکیل شورایی برای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی شده است. کورش زعیم عضو شورای رهبری جبهه ملی ایران …

آگاهینامه سوگواری – جبهه ملی ایران (سامان ششم)

آگاهینامه سوگواری با اندوه فراوان آگاه شدیم بانو هورا جزایری، همسر گرامی جناب آقای جمال درودی، یکی از دیر پا ترین هموندان جبهه ملی ایران و عضو هیئت رهبری و شورای مرکزی جبهه ملی ایران(سامان …

تا یار که را خواهد و…..؟ ضیاء مصباح

بدنبال حضور بظاهر جدی «استمراریون» با عناوینی از قبیل «اصلاح طلبان و سایر حواریون !» بعنوان نمونه : اعلام داوطلبی «آقای تاج زاده» و ورود به عرصه انتخاب ریاست جمهوری که ملت بخوبی فاقد اختیاربودن، …