میثاق حق زندگی و منتقدانش- جبهه ملی ایران – اروپا و سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشورانتشار میثاق “حق زندگی” که اقدامی پراهمیت و اعتماد برانگیز در کارنامه سازمانهای سیاسی اپوزیسیون میباشد، در کنار بازخوردهای مثبت واکنشهایی را نیز در بین برخی فعالین سیاسی برانگیخته است که مایه تامل و گاه تاسف میباشد. در کمال افسوس درک برخی از آنهایی که خود را ملی معرفی میکنند از فعالیت سیاسی، هیاهو، دعوا، وارونه جلوه دادن واقعیات و اتهام‌زنی به دیگران است. این اخلاق و رفتاری است که با فرهنگ مصدق و جبهه‌ملی همخوانی ندارد. میراث داری مصدق به معنای دفاع از منافع و مصالح ایران، دمکراسی، حفظ تمامیت ارضی و رفاه برای ملت ایران است.
میثاق حق حیات متنی است که با عنایت به اهمیت حقوق بشر و تاکید بر رعایت و تعهد به آن تدوین شده است. گروه‌های مختلف سیاسی به صورت مستقل، هر یک جدا از دیگران، آنرا در رسانه خود منتشر کرده و به این شکل تعهد خود به آنرا اعلام داشته اند. به عبارت دیگر این سازمانها امضای مشترک زیر متن میثاق نگذاشته اند، بلکه هر یک مستقلا خود را در برابر مردم ایران به اجرای این میثاق متعهد نموده‌اند. تعهد به میثاق به معنای ائتلاف سیاسی و یا امضای مشترک یک منشور نبوده و نیست، بلکه تعهد به یک فکر و آرمان انسانی در برابر ملت ایران میباشد.

مخالفین این میثاق نمی گویند که کدام یک از چهار موضوع مطرح شده شامل حق داشتن حق، حق حیات، حق دادرسی عادلانه و منع شکنجه نادرست است؟ شاید برای توضیح و درک بهتر، ذکر این نکته کمک کند که متوجه باشیم که بسیاری از کشورهای ناقض حقوق بشر هم اعلامیه‌ها و کنوانسیون‌های حقوق بشری را امضا کرده اند. آیا به بهانه امضا این میثاقها بوسیله آنها باید جهان آزاد و باورمندان به حقوق بشر از امضا این اعلامیه ها خودداری کنند؟
آنچه مهم است این است که در ایران آزاد مفاهیم بنیادین حقوق بشری مبنایی برای تمامی ملت ایران و باشندگان در ایران زمین باشد. این میثاق تلاشی برای این مهم است. گویا تکیه بر حقوق بشر با آنچه که این افراد برای آینده ایران می‌بینند در تضاد است. ما بر این باوریم که آینده ایران را تنها بر اساس دموکراسی، حقوق بشر، آزادی و در بستر هویت ملی ایرانیان و با تاکید کامل بر حفظ تمامیت ارضی می توان ساخت و نه در نفی حقوق بشر و توجیه نقض آن.

سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور و جبهه ملی ایران – اروپا به دلائلی که مکرر اعلام نموده اند صراحتا مخالف فدرالیسم برای ایران امروزند، ولی این امر به معنای نادیده انگاشتن هموطنان طرفدار فدرالیسم نمیباشد. راه برخورد با آنان توهین، بی اعتنایی و تجزیه طلب نامیدنشان نیست، بلکه راه حل انجام گفتگوی سیاسی در چارچوب منطق و استدلال است.

سازمانهای امضا کننده این بیانیه همچنان معتقدند که مبارزه برای حصول به اهداف جنبش آزادیخواهانه در درون کشور و در بطن جامعه صورت میگیرد. به اعتقاد ما جبهه ملی ایران، خانه باورمندان به ایرانی آزاد برای همه ایرانیان است. کنش سیاسیِ معطوف به دست یابی به سعادت ملت از دید سازمان‌های ما مبتنی بر گفتگو است و هر حرکتی باید با محوریت رعایت حقوق بشر صورت گیرد. عدم رعایت حقوق هموطنان، نقض حق شهروندی و بستن امکان گفتگو بین ایرانیان به هر بهانه‌ای باعث شکست تحول سیاسی در ایران آینده خواهد شد. به نظر میرسد که منتقدین متاسفانه درک درستی از دیالوگ و البته اهمیت حقوق بشر ندارند و ناسیونالیسم افراطی را به جای راه و اندیشه مصدق اشتباه گرفته اند. ناسیونالیسم افراطی هر‌ چند هنوز خریدارانی دارد ولی نه در اندیشه مصدق جایی دارد و نه رفاه و سعادت ایران را به دنبال خواهد داشت.
جبهه ملی ایران – اروپا
سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور
۱۶ مرداد ۱۴۰۲ برابر ۷ اوت ۲۰۲۳

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است