خجسته باد ۱۶ آذر، سالروز اعتراض دانشجویان دانشگاه تهران علیه دولت برآمده از کودتای ۲۸ امرداد ۱۳۳۲

هموطنان آزاده، از ۱۳ آذرماه ۱۳۳۲ چندروز پیش از سفر معاون رئیس جمهور آمریکا، ریچارد نیکسون به ایران، اعتراضات مردمی در شهرهای بزرگ، بویژه تهران آغاز گشت که منجر به دستگیری شماری از معترضین در …

نامش ابوالفضل قاسمی بود، مصدقی، دبیرکل حزب ایران – سوسیال دموکرات- در طوفان انقلاب ۵۷، عضو شورای عالی و عضو هیأت اجرائیه جبهه ملی ایران بود

اگر می‌بود در صد سالگی بود. ۲۷ سال پیش در چنین روزی در مینی‌بوس وقتی از معرفی ماهانه خود به مقامات جمهوری اسلامی به خانه باز میگشت در سن ۷۳ سالکی در روز اول آذر …

پیامی به هموندان و همرزمان جبهه ملی ایران به مناسبت سالروز درگذشت زنده یاد ابوالفضل قاسمی – فریبا قاسمی

پولاد آبدیده، مبارز نستوه جنبش ملی ایران، دبیرکل فقید حزب ایران در توفان رویدادهای سال ۵۷ وهموند شورای مرکزی و هئیت اجراییه جبهه ملی ایران. سخت است از مردی سخن بگویم که هم پدرم بود …

نامه سرگشاده آقای جمال درودی عضوشورای مرکزی جبهه ملی ایران-سامان ششم به آقای مهندس زعیم

هر دم از این باغ خسی میرسد…! جناب آقای مهندس زعیم اگردیگراعضای شورابا اصول وقواعداساسنامه جبهه ملی ناآگاه وبیگانه باشندجای شگفتی نیست، ولی جنابعالی که خود بیش از بیست سال در شورای مرکزی جبهه ملی …

ارمنستان؛ یکسال پس از جنگ ۴۴ روزه – آرسن نظریان

گرچه ارمنستان در سال گذشته  پیروزی‌های دیپلماتیک قابل توجهی در برابر جمهوری آذربایجان کسب کرد که موجب عقب‌نشینی‌های محدودی از جانب رژیم باکو گردید، اما فشار نظامی و روانی از جانب باکو با پشتیبانی و …

اکنون حساب کارتان را بکنید وپا پس بکشید که فردا دیر است، من آنچه شرط بلاغ است با تو می گویم – بانو گیتی پورفاضل

در روزهای پایانی آبان هستیم ؛ ماه میانه پاییز ؛ ماهی که چون برگهای خزانی اش ان در برج عاج نشستگان جوانان خواهان آزادی اندیشه وگفتارونوشتاررا با تیرهای سربی از درخت زندگی جدا کردند . …

دکتر هادی زمانی: چشم انداز کوتاه مدت و دراز مدت اقتصاد ایران با برجام و بی برجام

وجود تعارض منافع ، که این مورد گاهی سازمانی و دولتی ، گاهی گروهی و جناحی و حتی گاها شخصی نیز می باشد . بدین معنا که انجام یک اقدام اساسی برای کشور به دلیل اینکه منافع غیر مشروع و زیاده خواهانه عده ای خاص را تحت الشعاع قرارداده و یا محدود می کند ، با اعمال نفوذ آشکار و پنهان آنها در ساختارهای تصمیم گیری و اجرایی کشور و یا با هیاهو و توجیه های عوام فریبانه مواجه شده و جلو تحقق آن گرفته می شود.