دکتر هادی زمانی: چشم انداز کوتاه مدت و دراز مدت اقتصاد ایران با برجام و بی برجام

وجود تعارض منافع ، که این مورد گاهی سازمانی و دولتی ، گاهی گروهی و جناحی و حتی گاها شخصی نیز می باشد . بدین معنا که انجام یک اقدام اساسی برای کشور به دلیل اینکه منافع غیر مشروع و زیاده خواهانه عده ای خاص را تحت الشعاع قرارداده و یا محدود می کند ، با اعمال نفوذ آشکار و پنهان آنها در ساختارهای تصمیم گیری و اجرایی کشور و یا با هیاهو و توجیه های عوام فریبانه مواجه شده و جلو تحقق آن گرفته می شود.

آگاهینامه- درسوگ دکترسیروس آموزگار

آگاهینامه شوربختانه آگاه شدیم دکترسیروس آموزگار، یکی از کوشندگان و ره پویان جبهه ملی ایران و دکتر مصدق، در پاریس در گذشته است. دکتر آموزگار در دولت دکتر شاپوربختیار، مسئولیت وزارت اطلاعات و جهانگردی را …

فرخنده باد روز جهانی کوروش بزرگ – گیتی پورفاضل

نامداران وپرچمداران فرهنگ ایران یک یک می روند. آیا ایران از وفاداران به زبان و فرهنگشان تهی خواهد ماند؟ ماایرانیان چه جان سختیم در پایداری! هرکه آمد کُشت وسوخت و بُرد وما دوباره از ویرانه …

درباره لغو مجازات اعدام : مهندس کوروش زعیم از جبهه ملی و سام منتظری از سخنگویان زنجیره هما

امروز ما شاهد زندانی کردن‌ها، شکنجه‌ها و اعدام‌هایی فراقانونی و اعمال غیرقانونی مجریان هستیم که فی البداهه عمل می‌کنند و همه چیز نه برای تامین امنیت مردم و کشور، بلکه برای ایجاد خفقان و ترس در دل ملت است که خاطره دردناک حکومت وحشت دهه ۱۳۶۰ جمهوری اسلامی را به یاد می‌آورد.

بیانیه جبهه ملی ایران- اروپا درباره رویدادهای اخیر در مرزهای شمال غرب کشور

واقعیتهای سخت ژئوپولتیک بالاخره جمهوری اسلامی، این مدعی حمایت از مسلمانان جهان، را به موضع گیری علنی نظامی علیه آذربایجان، همسایه شیعی، و به نفع ارمنستان مسیحی، ناگزیر ساخت. هرچند لازم به تاکید است که …

در سوگ دکتر علی گوشه

آگاه شدیم که دکتر علی گوشه یکی از رهروان وفادار دکتر محمد مصدق و یاران دیرین جبهه ملی ایران در اروپا چشم از این جهان فروبسته است. دکتر گوشه، شخصیتی انساندوست ودوست داشتنی،  پزشکی توانا، …

با قلبی آکنده از اندوه: ابولحسن بنی صدر، نخستین رییس جمهور ایران امروز در بیمارستان سالپتریه شهر پاریس در گذشت

جبهه ملی ایران- اروپا با تاسفی بی پایان و قلبی آکنده از اندوه، درگذشت آقای ابوالحسن بنی صدر، رئیس جمهور منتخب مردم ایران پس از انقلاب بهمن ماه ۱۳۵۷ را که با دفاع از آزادیها در مقابل استبداد و ستمگری بنام دین ایستاد و بدنبال حمله عراق به ایران بعنوان فرمانده کل قوا از تمامیت ارضی ایران نیز پاسداری نمود، به ملت شرافتمند ایران، به خانواده محترم ایشان و تمامی رهروان و تلاشگران خط استقلال و آزادی ایران دل‌آرامی آرزو می کنیم. یادش زنده و روانش آرام و شاد باد

دل‌آرامی درسوگ دکتر علی راسخ افشار

با اندوه فراوان درگذشت دکتر علی راسخ افشار یکی از بنیانگذاران جبهه ملی ایران در اروپا را به آگاهی همگان می رسانیم. ایشان پس از مدت مدید بیماری در چهارشنبه ۲۲ سپتامبر ۲۰۱۲ چشم از …

اطلاعیه جبهه ملی ایران-اروپا

نخست به اطلاع همگان میرسانیم که آقای پیمان عارف پس از عزیمتشان به اروپا و اظهار علاقه به همکاری با جبهه ملی ایران– اروپا مدتی هموند سازمان ما بودند. ایشان ولی پس از مدت نسبتا …

قدرت‌یابی مجدد طالبان فاجعه‌ای بزرگ برای ملت افغانستان و تمامی کشورهای منطقه – جبهه ملی ایران- اروپا (سامان ششم)

با تسلط کامل طالبان بر افغانستان، بار دیگر صفحه سیاه دیگری در تاریخ منطقه ما گشوده شد. با ترک نیروهای امریکا و غرب از افغانستان، دولت و ارتش پوشالی آن کشور با وجود داشتن نفرات …