جبهه ملی ایران – اروپا: به مناسبت سیل‌های بنیان‌کن در ایران

این حکومت و دست‌اندرکاران نادانش چون ایجاد رفاه و امنیت و یک زندگی سالم برای شهروندان ایران را در دستور کار خود ندارند و آبادکردن شهر‌های نجف و کربلا و جنگ‌های مذهبی شیعه و سنی برایشان از اهمیت ویژه برخوردار است لذا کشور و ملت را رها کرده‌اند

دکتر مصدق – انگلیس – شاه و داستان غم انگیز ( دیلمون Dilmun ) جزیره بحرین کنونی؛ کاووس ارجمند، عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران-اروپا

پیش گفتار از آنجائی که این روزها جریان های سلطنت طلب و بلند گوهای وابسته به آنها به دروغ شایعه پراکنی می کنند که دکتر مصدق در سال ۱۳۰۲ خورشیدی بعنوان وزیر امور خارجه پای …

جبهه ملی ششم ‌و چالش های پیش رو- کاووس ارجمند

… و اکنون پس از نزدیک به هفتاد سال هنوز این بیماری خانه زاد درمان پیدا نکرده است و اکنون که به سازمان های ملی و سکولار دموکرات چون جبهه ملی با پیشینه آزادی خواهی نزدیک به هفتاد سال هر روز نیاز بیشتری احساس می شود‌ …

به بهانه زادروز دکتر محمد مصدق و پاسخ به گفته‌های دکتر مجتهدزاده در صدای آمریکا ! کاووس ارجمند

خبرنگار صدای آمریکا آقای دهقان‌پور نمی‌دانم در چه زمانی گفتگوئی داشته است با آقای دکتر مجتهدزاده که برای من بسیار جالب، دیدنی و‌ شنیدنی بود و‌ دوستان سلطنت‌طلب ما نیز که تشنه و منتظر شنیدن …