در گرامیداشت کورش بزرگ، بنیان گذار دولت هخامنشى و تدوین کننده نخستین منشور جهانى حقوق بشر: کاووس ارجمند

دولتمردان جمهورى فقها باید بدانند که ملت ایران با تاریخ و فرهنگ پر افتخار چند هزار ساله خود زندگى مى کند و از پتانسیل آن براى پیشرفت به سوى آینده، نو آورى و صلح بهره مى گیرد، فرهنگ و تاریخ باستانى ما ایرانیان پویا و هنوز هم الهام بخش نسل هاى جوان ایرانى است.

سکوت مرگبار خودى ها !!! کاووس ارجمند

مهندس کورش زعیم به جرم آزادى خواهى ، میهن دوستى و گفتن از ناگفته ها به گفته یار همرزم او جناب درودیان و چون ما دوستداران او در جبهه ملى اروپا به خانه دوم خود …

جناب دکتر هرمیداس باوند سخنگوی جبهه ملى ایران!! نامه ای سرگشاده از کاووس ارجمند، عضو شورای عالی جبهه ملی ایران- اروپا

ما از شما انتظار داریم تا به اعتراض آقاى جمال درودى هموند پر سابقه جبهه ملى ایران مبنى بر حذف نام خود و آقاى مهندس کورش زعیم توجه فرموده و روشن نمائید که جریان کار از چه قرار بوده است…

بیست و نهم اسفند ماه سال روز ملى شدن نفت با اراده ملت ایران و رهبرى شجاعانه دکتر محمد مصدق در سال ١٣٣١ خورشیدى- کاووس ارجمند

آفتاب آمد دلیل آفتاب گر دلیلت باید از وى رو متاب بیست و نهم اسفند ماه  سال روز ملى شدن نفت با اراده ملت ایران و رهبرى شجاعانه دکتر محمد مصدق در سال ١٣٣١ خورشیدى …

در بزرگداشت زنده یاد خلیل ملکى تبریزى: کاووس ارجمند

اما زنده یاد خلیل ملکى تبریزى بر عهد خود که تکیه بر آزادى و رآى مردم و دفاع از خاک میهن در برابر دشمن خارجى با تمام قوا بود ایستاد و مقاومت نمود و با بیمارى هاى گوناگون و در برابر فحش و ناسزا هاى سران حزب توده و بویژه دکتر کیانورى کمر خم نکرد

بحرین ” دیلمون ” پایتخت یکى از دولت هاى فدرال ایلام باستان را از کف دادیم ” خلیج پارس ” را با جان و دل پاسدارى کنیم تا از کف نرود:کاووس ارجمند

ببین این شگفتى که دهقان چه گفت بدانگه که بگشاد راز از نهفت به شهر کجاران به دریاى پارس چه گوید ز بالا و پهناى پارس “استاد سخن فردوسى توسى” همانگونه که هم میهنان ما …