سرطان جان حکمران سعودى را گرفت ، ولى سرطان دولت اسلامى عراق و شام ( داعش) ارثیه بجا مانده از اوست:کاووس ارجمند

امروز جهانیان آگاه شدند که حکمران سعودى ملک عبداله در ٩٣ سالگى کلید اماکن اسلامى کشور سعودى و دارائى هاى میلیاردى نفتى و نگهدارى از حرمسراى باز مانده از خودرا به برادرش ” سلمان ” …

جنبش مشروطه و بیدارى ملت ایران : کاووس ارجمند

١۴امرداد هر سال سالروز صدور فرمان مشروطه به درخواست آزادى خواهان بوسیله مظفر الدین شاه قاجار در سال ١٢٨۵ خورشیدى برابر با ۵ آگوست ١٩٠۶ میلادى و بنیان گذارى پارلمان ( مجلس شوراى ملى ) …

اینجا مالزى است ؛ کاووس ارجمند

سرنوشت ملت ایران تو گویى به کشور مالزى گره خورده است. خاطرم هست محمد رضا شاه پهلوى در دهه هفتاد میلادى که دلارهاى نفتى به ایران سرازیر شده بود با بخشش هاى خود در جهان …