بیانیه شماره ۴ شورای جبهه ملی ششم: شانزدهم آذر روز دانشجوی ایرانی، خجسته باد

جنبش دانشجویی ۱۸ تیر ۱۳۷۸ هم یک ۱۶ آذر بود، که با خشونت بیشتر و تلفات بیشتر، خشم بیشتری را در پی داشت. گفتار و رفتار برخی سردمداران حکومت اسلامی چنان بود که گویی هیچ اعتراض اجتماعی-سیاسی و هیچ فرایند فاجعه بار انسانی رخ نداده است.

حسین راغفر در گفت‌وگو با ایلنا: کمک اروپا به خاطر هراس از پیامدهای احتمالی بی‌ثبات‌سازی ایران است

راغفر در مورد افزایش میزان خرید مواد اساسی از سوی خارجی‌ها در مناطق مرزی کشور گفت: البته نباید این را جزو صادرات بدانیم بلکه این چپاول مایحتاج و مواد مورد نیاز مردم است و با تغییر واژه نمی‌توان از عمق فاجعه کاست. متاسفانه دولت …

«دیر فرارسیده را زندگی کیفر می‌دهد»: زمانپریشی تاریخی (آناکرونیزم) بازگشت پادشاهی؟ بهروز بیات

نظام جمهوری اسلامی در ژرف ترین بحران دوران حیات خود بسرمیبرد و از این روی بسان بسیاری دیگر رژیم‌های دیکتاتوری دوران معاصر به آستانه ناپایداری رسیده است. بدین سبب می‌توان پنداشت که تحولات سترگ اجتماعی …

داود هرمیداس باوند در گفت‌وگو با ٬سیاست‌روز٬: آمریکا به دنبال تحمیل است نه مذاکره

آنچه مهم است آنکه باید دید دولت که از وضع تحریم‌ها از قبل آگاه بوده چه اقدامات پیش گیرانه‌ای در قبال آن صورت داده است که آن هم چنانکه افکار عمومی آگاهند چنان اطلاعات دلخوش کننده‌ای برای مقابله با تحریم‌ها نداده است. آقای روحانی در فعل مانند انشا‌های دبیرستانی صحبت می‌کند اما در عمل چیزی ندارد …

بیانیه جبهه ملی ایران-اروپا درباره جبهه ملی ششم

هممیهنان، جبهه ملی ایران- اروپا اعتقاد دارد، حتی اگر انشعابی هم درکار باشد، که نیست، نباید این اقدام، منفی و مضر باشد. در شرایط ویژه‌ای می‌تواند یک نوسازمانی، بندهای گوناگون دست و پا گیر را بگسلد و نیروهای در بند را آزاد و شکوفا نماید …

سیزدهم آذر و یک‌ونیم قرن سانسورستیزی – پیام کانون نویسندگان ایران در آستانه روز مبارزه با سانسور

صدای مخالفت‌ با سانسور، به ویژه در دو سه سال اخیر، آشکارتر و بلندتر شده و این صدا حتی از لایه‌های محافظه‌کارتر نویسندگان و هنرمندان شنیده می‌شود. صدا در صدا می‌افتد و زمزمه‌ها هیاهو می‌شود …