گزارش مشترک چهار نهاد مدافع حقوق بشر؛ ۳۰۰ کشته و زخمی – گزارش یکساله عملکرد قوای نظامی در مناطق مرزی

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مرکر دموکراسی و حقوق بشر کردستان، کمپین فعالین بلوچ و سازمان فعالان حقوق بشر ترکمن صحرا بعنوان چهار نهاد مدافع حقوق بشر در گزارش مشترک پیش رو به بررسی …

راه پایان دوئل ایران و عربستان – داود هرمیداس‌ باوند

بعد از سفر خاورمیانه‌ای وزیر خارجه ایالات متحده، فضای کشورهای عربی این حوزه علیه ایران، تعیین‌کننده میزان تأثیرگذاری حضور پمپئو است. درعین‌حال، وضعیت در عربستان تغییراتی کرده که اگر ایران بتواند با نوعی ابتکار عمل، …

به بهانه تبرعه یک شهروند بهایی؛‌ قاضی علی بدری: تبلیغ آیین بهایی به خودی خود “تبلیغ علیه نظام” محسوب نمی‌شود و همچنین باور داشتن به آیین بهایی نیز جرم نیست- جرم‌زدایی از عقیده، عقیده‌زدایی از نظام حقوقی، نظری از محمد محبی

اساسا تبلیغات مذهبی، آن هم به نحوی که علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و حاکمیت آن قلمداد نگردد، جرم محسوب نگردیده و [جرم انگاشتن آن] مغایر با حقوق شهروندی مقید در قانون اساسی است.

دکتر مصدق – انگلیس – شاه و داستان غم انگیز ( دیلمون Dilmun ) جزیره بحرین کنونی؛ کاووس ارجمند، عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران-اروپا

پیش گفتار از آنجائی که این روزها جریان های سلطنت طلب و بلند گوهای وابسته به آنها به دروغ شایعه پراکنی می کنند که دکتر مصدق در سال ۱۳۰۲ خورشیدی بعنوان وزیر امور خارجه پای …

منشور جامعه سوسیال دموکرات‌های لائیک ایران (LSDLI)

جامعه «سدلا» فراگیرنده افراد و انجمن های ایرانی است که به سوسیال دموکراسی و لائیسته باور دارند، آن را برای ایران ضروری و اجتناب ناپذیر دانسته و آماده اند برای استقرارش در ایران همگامی وهمسازی کنند.

جبهه ملی ایران (سامان ششم)- شاخه اهواز: شکنجه را متوقف و کارگران زندانی را آزاد کنید

جبهه ملی ایران از حاکمیت جمهوری اسلامی میخواهد که دراین شرایط حساس تغییر رویه داده، کارگران زندانی را آزاد و نسبت به شفاف سازی علل وعوامل شکنجه آنان، به ویژه آقای اسماعیل بخشی نماینده کارگران نیشکر هفت تپه، اقدام نمایند.