خانواده ها کشته شدگان از علی خامنه ای و سپاه به دادگاهی در امریکا شکایت کردند

یک دفتر حقوقی که مقر آن در شهر واشنگتن آمریکا است، اعلام کرد به وکالت شماری از خانواده تعدادی از کشته‌شدگان ھواپیمای اوکراینی که تابعیت آمریکایی دارند، در دادگاه فدرال حوزه شهر واشنگتن «از حکومت …

۹ نکته: نقد پیمان نامه رضا پهلوی کوروش پارسا

هفته پیش رضا پهلوی پیامی را با عنوان پیمان نوین منتشر‌کردند که واکنشهای زیادی در طیف مشروطه خواهان ‌بخشی از راست میانه) سلطنت طلبان (راست افراطی) و همچنین بخش دیگری از راست میانه مانند شورای …

آیا ایران در خطر جدی قرار گرفته است؟ رضا رسالت

روز یکشنبه ششم مهرماه جاری درگیری میان نظامیان ارمنستان و جمهوری آذربایجان در مرزهای مشترک دو کشور از سر گرفته شد و وزارت دفاع جمهوری آذربایجان با صدور بیانیه ای، نیروهای ارمنستان را آغاز کننده …