خیانت نرم ! سر آغازی برای خیانت سخت! اشکان رضوی

تاریخ ایران در حال تجربه کردن چهل ودومین سال حکمرانی حکومتی به نام جمهوری اسلامی! می باشد. یعنی چهل دو سال، استبداد، فقر، خفقان، فساد، تباهی، اعدام و زندان و….. هر آنچه که در اساطیر …

خلف وعده‌ دولت به کارگران، مزد توافقی: شگرد تازه دولت برای سرکوب مزدی کارگران، ترفند جدید دولت نیولیبرال؟

دستمزد کارگران یک سوم حداقل سبد معیشت است. اعضای کارگری شورای عالی کار خواستار تعیین حداقل دستمزد بر مبنای سبد معیشت هستند. دولت و کارفرمایان اما پس از آنکه نتوانستند دستمزد منطقه‌ای را پیش ببرند، …

درباره ی چپ ستیزی و نفرت پراکنی پیرامون سیاهکل – ف. تابان

این واژه ی «فرهنگ عاشورایی» تا آن جا که من می دانم فقط در مورد دو واقعه سیاسی در ایران استفاده می شود، یکی ۲۸ مرداد و دیگری حادثه ی سیاهکل که هر دو وقایعی در محکومیت حکومت پهلوی است. هیچ کدام از احزاب و سازمان ها و گروه های دیگری که سالروز تاسیس خود را جشن می گیرند با ادعای «فرهنگ عاشورایی» مورد تهاجم قرار نمی گیرند.

علی خامنه‌ای باید پاسخگو باشد – ابوالفضل قدیانی

چرا باید کیوان صمیمی در سن کهولت به خاطر دفاع از آزادی کینه‌توزانه زندانی شود. چرا باید نسرین ستوده به خاطر دفاع ازموکلان بی‌پناه با تنی بیمار در زندان باشد. چرا باید اسماعیل عبدی به خاطر دفاع از حقوق معلمان با اتهامات واهی بعد از اتمام زندانش مجدداً به زندان بازگردانده شود. چرا باید فرهاد میثمی به خاطر دفاع از مردم بدون یک روز مرخصی سال‌ها در زندان بماند.

آرمان گرایی یا خیانت ؟داود احمدلو

اینجا طرف صحبتم عناصری نیستند که به نوعی به رژیم وصل میباشند، بلکه با کسانی و یا احزابی است که کماکان صادق ولی ناخواسته در زمین رژیم اسلامی بازی میکنند، آنهم به دلیل توهمی است …

آگاهینامه جبهه ملی ایران (سامان ششم)

هم میهنان تاریخ پرافتخار مبارزات آزادیخواهانه ی ملت ایران و به تبع آن، جبهه ملی ایران در ادامه نهضت ملی ایران به رهبری دکتر محمد مصدق همواره بر دو اصل استوار بوده : مبارزه با …

آزادی مذهب و عقیده در ایران آینده گفتگوی شبکه تلویزیونی کلیسای جهانی ۲۲۲، فرشید سیدمهدی با کورش زعیم

سید مهدی: مایل بودم خودم را معرفی کنم. من فرشید سید مهدی، مسیحی مسلمان زاده، ازسال ۱۹۹۲ در خدمت شبانی کلیسای ۲۲۲ در هلند و در عین حال کارمند سازمان کلیسای جهانی ۲۲۲ میباشم. مسئولیت …

تبریز و وجه تسمیه محلات آن؛ تحقیقی در رد ادعاهای بی‌اساس پان‌ترک‌ها درباره نامگذاری محلات تبریز- از گریگور آراکلیان، سفیر سابق جمهوری ارمنستان در ایران برگردان از اصل ارمنی: آرسن نظریان

– آیا جاعلینی که آذربایجان (آتورباتکان) و تبریز را مهد اقوام ترک‌زبان معرفی می‌کنند هیچگاه راجع به وجه تسمیه محلات قدیمی‌ تبریز و فقدان هرگونه رابطه میان این نام‌ها و زبان ترکی فکر کرده‌اند؟ تبریز …