توصیه ها با همه تردیدها – ضیاء مصباح

بافرض اینکه سیستم با همین عملکرد و بی تفاوتی اموزش داده یا تحمیل شده به جامعه به دلایل بسیار که مهمترین آن دغدغه تامین معاش میباشد و متاسفانه فراگیرشده …… از سوئی نگرانی ها ناشی …

صدای پوتین نظامیان از سرتاسر کشور به گوش می‌رسد – هشدار صدها فعال دانشجویی به روحانی

بیش از ۵۰۰ فعال نشریات دانشجویی در نامه‌ای به حسن روحانی ضمن ابراز نگرانی جدی از تشدید برخوردها با فعالین دانشجویی، نسبت به امنیتی شدن فضای جامعه هشدار داده‌اند. آنها ضمن بیان مطالبات اجتماعی اقشار …

داود هرمیداس‌ باوند: پیش از انقلاب دانشجویان تحت تأثیر گروه‌های سیاسی بودند

۱۶ آذر سال ۳۲ برآمده از نوع نگاه دانشجویان به مقدمات ازسرگیری ارتباط ایران و انگلستان بود. در آن زمان دانشجویان تصور می‌کردند که ارتباط مجدد دو کشور به منزله از‌بین ‌رفتن تمام تلاش‌های ضداستعماری …

بیانیه شماره ۴ شورای جبهه ملی ششم: شانزدهم آذر روز دانشجوی ایرانی، خجسته باد

جنبش دانشجویی ۱۸ تیر ۱۳۷۸ هم یک ۱۶ آذر بود، که با خشونت بیشتر و تلفات بیشتر، خشم بیشتری را در پی داشت. گفتار و رفتار برخی سردمداران حکومت اسلامی چنان بود که گویی هیچ اعتراض اجتماعی-سیاسی و هیچ فرایند فاجعه بار انسانی رخ نداده است.

حسین راغفر در گفت‌وگو با ایلنا: کمک اروپا به خاطر هراس از پیامدهای احتمالی بی‌ثبات‌سازی ایران است

راغفر در مورد افزایش میزان خرید مواد اساسی از سوی خارجی‌ها در مناطق مرزی کشور گفت: البته نباید این را جزو صادرات بدانیم بلکه این چپاول مایحتاج و مواد مورد نیاز مردم است و با تغییر واژه نمی‌توان از عمق فاجعه کاست. متاسفانه دولت …

«دیر فرارسیده را زندگی کیفر می‌دهد»: زمانپریشی تاریخی (آناکرونیزم) بازگشت پادشاهی؟ بهروز بیات

نظام جمهوری اسلامی در ژرف ترین بحران دوران حیات خود بسرمیبرد و از این روی بسان بسیاری دیگر رژیم‌های دیکتاتوری دوران معاصر به آستانه ناپایداری رسیده است. بدین سبب می‌توان پنداشت که تحولات سترگ اجتماعی …