سرطان جان حکمران سعودى را گرفت ، ولى سرطان دولت اسلامى عراق و شام ( داعش) ارثیه بجا مانده از اوست:کاووس ارجمند

امروز جهانیان آگاه شدند که حکمران سعودى ملک عبداله در ٩٣ سالگى کلید اماکن اسلامى کشور سعودى و دارائى هاى میلیاردى نفتى و نگهدارى از حرمسراى باز مانده از خودرا به برادرش ” سلمان ” …

نقش شاه در سقوطش، سعید بشیرتاش

سعید بشیرتاشبزرگ‌ترین مسئله در دوران شاه نداشتن سامانه‌ی نیرومند سیاسی بود، همه چیز در شاه خلاصه می‌شد. او نیز مرد روزهای بحرانی نبود و، با اشتباهات فاحشی که مرتکب شد، نقش اصلی را در سقوط …

حقوق از کف رفته اهل سنت ایران، سخنی با مولوی عبدالحمید، مازیار شکوری گیل‌چالان

مازیار شکوری گیل‌چالاناز حضرت‌عالی خواهانم تا تغییر رویکرد در مواجهه با دیکتاتور فقیه را برگزیده و به هیچ وجه من‌الوجوه در نشست‌های ترتیب داده شده از سوی حکومت ظلم و جور شرکت ننمایید. حضور شخص …

جنبشهاى بزرگ اجتماعى- سیاسى ١ : عباس خرسندی

جنبش هاى اجتماعى در تمامى تغییر و تحولات سیاسى جهان نقشى اساسى ایفاء کرده اند، تمامى انقلابات در سراسر جهان بر بستر جنبشهاى اجتماعى از سد سرسخت ترین و بیرحم ترین حکومتهاى مستبد و دیکتاتور …

وداع با بیژن دادگری ، مراسم خاکسپاری:

بیژن دادگری از مبارزین ملی، میهن پرستی واقعی که زندگی اش گواه آن بود، دوست و یاری مهربان برای همه ی ایرانیانی بود که او را از دور و نزدیک می شناختند. او با رفتن خود همه را در اندوه و ماتم فرو برد و زیان جبران ناپذیری به جامعه ی ایرانی کلن وارد آمد.

در سوگ بیژن دادگری

روز یکشنبه ۲۸ دی ماه ۱۳۹۳، بیژن دادگری چشم از جهانی فروبست که از زشتی ها و پلیدی هایش سخت می رنجیند و برای بهتر شدنش با مهرش به ایران و دوستیش به همه انسانها میکوشید …