به مناسبت سالروز ۲۱ آذر: گـزارشـی تـکـانـدهـنـده از بـردگـان ایـرانی (هـواداران حـزب تـوده) در شـوروی

خودباختگانی که خودرا به توهم ها و دروغها فروختند و امروز پشیمانی آنان در سن ۸۰-۹۰ سالگی سودی ندارد، در بهترین روزهای زندگی خود بصورت برده در سیبری جان خودرا کنده اند. نگاه کنید.

به مناسبت سالروز ۲۱ آذر: استالین و تأسیس فرقه دموکرات آذربایجان از فرناند شاید راینه, گفتگو شماره ۴۸

با گشوده شدن آرشیوهای محرمانه روسیه و باکو پس از فروپاشی اتحاد شوروی، برای بسیاری از پژوهشگران فرصت آن پیش‌آمد تا درباره پاره‌ای از مسائل مربوط به سیاست‌های دولت شوروی، بررسی‌های مستندی را آغاز کنند که تا آن زمان امکان بررسی آنها میسر نبود. یکی از این مضامین فراز و فرود فرقه دموکرات آذربایجان در چارچوب سیاست‌های جهانی مسکو در سال‌های ۲۵-۱۳۲۴ است که در این بررسی، و بر اساس اسناد تازه‌یاب شوروی موضوع تحقیق قرار گرفته است.

اعلامیه جناب ادیب برومند دبیر کل جبهه ملی ایران و آواز دیگران در دستگاه ابوعطا; بهروز قاسمی

ناهماهنگی منطق و مضمون بیانیه با سنّت و ارزشهای جبهه ملی ایران و آموزه های دکتر محمد مصدق فقید و پیشینه قابل احترام جناب برومند در شاگردی از آن بزرگوار، شکی نمیگذاشت که در این آش آثار آشپزی “برادرانِ گمنام امام زمانی” محسوس است.

گزارش سنا از شکنجه توسط سیا منتشر شد

گزارش مهم کمیته اطلاعاتی سنای آمریکا درباره کاربرد احتمالی شکنجه در بازجویی سیا (سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا) از مظنونان در “جنگ علیه تروریسم” بعد از مدت ها تاخیر منتشر شد. تهیه کنندگان گزارش نتیجه گرفته …

بیانیه تعدادی از فعالین حقوق بشر و کنشگران سیاسی زندانهای اوین و رجایی شهر به مناسبت روز جهانی حقوق بشر

عبدالفتاح سلطانی، سعید مدنی قهفرخی، مهدی خدایی، کیوان صمیمی و سعید رضوی فقیه، فعالان حقوق بشر و کنشگران سیاسی دربند، بیانیه ای به مناسب روز جهانی حقوق بشر منتشر نموده اند که عینا در پی …

به مناسبت شانزدهم آذر۱۳۹۳، روز خجسته دانشجو

هموطنان آزاده، با وجود «دولت تدبیر و امید» در جمهوری اسلامی، امروز هم مهمترین رسالت جنبش دانشجویی در کنار همه آرمانهای زیبایی چون آزادی، دمکراسی، حقوق بشر، عدالت، قانونگرایی، صلح، توسعه و پیشرفت ایران، رفاه …

حادثه‌ی شانزده آذر به روایتی دیگر: ضیاءمصباح

در مهرماه ۱۳۳۲ دو ماه بعد از کودتای ۲۸ مرداد و پس از شروع کلاس‌های درس، تحرک دانشجویان برای مبارزه و مقاومت در برابر برنامه‌های کودتاچیان سراسر دانشگاه تهران را فرا گرفت. پخش وسیع اعلامیه‌های …