اسناد همایش وحدت اتّحادبرای پیشبرد سکولار دموکراسی در ایران و سازمان جمهوری خواهان ایران در همبستگی برای جمهوری عرفی و حقوق بشر در ایران

مصوّب یازدهم آبان ماه ۱٣۹٣ دوم نوامبر۲۰۱۴ فراخوان وحدت جمهوری خواهان هم میهنان گرامی شادمانیم به آگاهی شما برسانیم که در پی دوره ای گفتگو و فعالیت های همسو بر زمینه جمهوریّت و حقوق بشر، …

فراخوان وحدت جمهوری خواهان*

 هم میهنان گرامی شادمانیم به آگاهی شما برسانیم که در پی دوره ای گفت و گو و فعالیّت های همسو بر زمینه جمهوریّت و حقوق بشر، درهمایش مشترکی که در روزهای نهم تا دوازدهم آبان …

سخنی با دلواپسان وادی علوم، تحقیقات و فناوری کشورمان: ضیاء مصباح عضو جبهه ملی ایران، تهران

باز هم دولت تدبیر و امید شخصیتی فرهیخته، اندیشمند و مدیری شایسته را که منتخب دانشگاهیان ممتاز کشور آن هم در دانشگاه مادر می‌باشد و به عنوان رئیس پیشنهادی دانشگاه تهران انتخاب شده بود … …

سخنرانی محمد نوری‌زاد بر مزار ستار بهشتی

محمد نوری زاد، روزنامه‌نگار مخالف حکومت ایران، در مراسم دومین سال‌روز جان باختن ستار بهشتی که روز پنج‌شنبه (۸ آبان-۳۰ اکتبر) بر مزارش در رباط‌کریم برگزار شد، انتقادهای بسیار تندی را علیه …

چالش های جمهوری خواهان : مرتضی ملک محمدی

در میان طیف های مختلف اپوزسیون خارج از کشور تلاش های تازه ای برای همگرایی و وحدت شروع شده است. اپوزسیون سلطنت طلب با محوریت رضا پهلوی در قالب شورای ایرانیان و برگرد شعار انتخابات …

آیین بزرگداشت روز جهانی کورش بزرگ

روز ملی ایران بزرگداشت روز جهانی کورش بزرگ و روز ملی ایران، در هفتم آبان ۱۳۹۳ در سرای کورش زعیم با حضور شماری از هموندان جبهه ملی ایران و کنشگران حقوق بشری برگزار شد. در این …

سرزمین کورش سرزمین من: کورش زعیم

سرزمین کورش، سرزمین من، سرزمین دانایی، راستی، درستی و میهن دوستی. سرزمین برابری مردم و سروری جهان. سرزمین من، جمهوری اسلامی، سرزمین ناراستی، نادرستی و میهن فروشی، سرزمین نادانی، تبعیض و نابرابری و مردمی تحقیر …