نامه به کاترین آشتون درباره بانو نسرین ستوده : ماریچه اسخاکه، عضو پارلمان اروپا

سه شنبه ۲۸ اکتبر ۲۰۱۴ مورخ ۲۰۱۴-۱۰-۲۲ / ٣٠ مهر١٣٩٣ ارسالی به: امورخارجه، حقوق بشر، تایم لاینر، تاپ ستوریز در ٢٢ اکتبر جاری، ماریچه اسخاکه، عضو پارلمان اروپا، همراه با سایر نمایندگان پارلمان، نامه ای …

“به عبارت دیگر” گفتگویی با یرواند آبراهامیان

بخش عمده ی این مصاحبه در ارتباط با وقایع اخیر لیبی و عملکرد ناتو و دول غربی در مخالفت با ادامه حضور قذافی در سردمداری این کشور و همچنین فرجام انقلابیون است که به حق در این بخش نظراتی گرانقدر است.

چرا سازمان ملل متحد درخواست ترکیه برای کرسی شورای امنیت را رد کرد؟ هاروت ساسونیان ترجمه: آرسن نظریان

٢٣ اکتبر ٢٠١۴ – هفته گذشته، دولت ترکیه سیلی محکمی از سازمان ملل متحد خورد. مجمع عمومی این سازمان با اکثریت عظیمی رای به رد تقاضای این کشور برای عضویت در شورای امنیت داد. بااین …

جزئیات بسته پیشنهادی دولت برای تغییر قانون کار – بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرامون تلاش برای تغییر قانون کار

در حالی که شماری از فعالان کارگری در روزهای گذشته نسبت به آغاز دور جدید تلاش‌ها در وزارت کار برای تغییر قانون کار به سود کارفرمایان تحت عنوان «ایجاد امنیت شغلی» هشدار داده بودند، امروز …