شادباش سال نو ۲۰۲۰ میلادی به هم‌میهنان مسیحی در ایران و جهان – جبهه ملی ایران‌(سامان ششم)

آغاز سال ۲۰۲۰ میلادی را به همه هم‌میهنان مسیحی و دوستداران مسیحی ایرانیان در سراسر جهان شادباش می‌گوییم و امیدواریم که سال نو نویدبخش روندی در راستای رهایی و آزادی ملت ایران باشد و ما …

دیدار چند تن از اعضای جبهه ملی ایران با خانواده پویا بختیاری از جانباختگان راه آزادی

دیدار مهندس کورش زعیم، عضو هیت رهبری جبهه ملی ایران، ناصر کمیلیان از شورای مرکزی جبهه ملی ایران و بانو نرگس منصوری از سازمان دانش آموختگان جبهه ملی ایران با خانواده پویا بختیاری از جانباختگان …

نامه سرگشاده به سیاستگزاران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در ایران- کورش زعیم جبهه ملی ایران – سامان ششم

پس پشت به دشمن و رو به ملت کنید. دست از سر جبهه ملی ایران هم بردارید که در حال حاضر با طرح انتقال مسالمت و صلح آمیز و امنیت برای همه سردمداران جمهوری اسلامی میتواند منجی این کشور از خطر واقعی فروپاشی سرزمینی و پرهیز از یک جنگ خونین خانمان و سرزمین برانداز باشد.

بیانیه جبهه ملی ایران- سامان ششم در خصوص حمله نظامی ترکیه به مناطق کرد نشین سوریه

خاور میانه اسیر جنگ افروزی جدید دیکتاتوری های منطقه و کشورهای استثمارگر و استعمارگر غربی و شرقی شده است. متأسفانه امروز شاهد آعاز جنگ افروزی دیگری در منطقه هستیم؛ کشور ترکیه مناطق کردنشین‌ در کشور …

دل‌آرامی به مناسبت درگذشت احمد خلیل‌الله مقدم، تنی از مبارزین دیرپای نهضت ملی ایران و از یاران نزدیک شادروان دکترشاپور بختیار

احمد خلیل مقدم، یکی از مبارزین دیرپای نهضت ملی ایران و از یاران نزدیک شادروان دکترشاپور بختیار چشم از جهان فرو بستند. این سوگ بزرگ را به خانواده خلیل مقدم وهمه  نیروهای ملی  دل‌آرامی می …

بیانیه جبهه ملی ایران – سامان ششم: خواست ما جمهوری مردمسالار است

جبهه ملی ایران بازتولید هر نوع نظام پادشاهی یا هرگونه نظام استبدادی را غیر قابل تحمل میداند. از اینرو اعتقاد به نظام جمهوری بر پایه رای آزاد مردم و اصل برابری تمام باشندگان ایران زمین بدون هرگونه تبعیض قومی، مذهبی و با حق برخورداری از تمامی حقوق شهروندی را از اصول فکری خود دانسته و این اصل مهم را در منشور حقوق شهروندی خود گنجانده است، زیرا آنرا تضمین آزادی و بقای استقلال ایران میداند.

بانو گیتی پورفاضل، عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران (سامان ششم) و عضو کمیسیون حقوقی جبهه ملی ایران بازداشت شده است

بانو گیتی پورفاضل، یکی از برجسته ترین حقوقدانان و وکیلان مدافع متهمان سیاسی، حقوق بشری و آزادیخواهی و از چهارده تن بانوان امضاء کننده نامه درخواست استعفا به رهبری در اعتراض به فساد، خشونت، آفت …