۱۹ آبان سالروز شهادت دکتر حسین فاطمی این اسطوره: جمال درودی عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران

مقاومت و میهن‌دوستی را گرامی میداریم – درتاریخ ملتها گهگاه انسانهایی آزاده پا به عرصه وجود میگذارند که دلاورانه در پیمودن راه پرخطرخیز حق‌طلبی و میهن‌دوستی و آزادگی و عدالت با ایمانی راسخ بدون بیم …

مذاکرات اتمی در عمان؛ قابوس مدیون ایران، ایران مدیون قابوس :حبیب حسینی فرد کارشناس مسایل بین الملل

سلطان قابوس در تهران سلطان قابوس در شهریور ماه سال گذشته در تهران با مقامات جمهوری اسلامی دیدار کرد مناسبات عمان با ایران در ۴۰ سال گذشته مناسباتی ویژه بوده است. این کشور در دو …

اسناد همایش وحدت اتّحادبرای پیشبرد سکولار دموکراسی در ایران و سازمان جمهوری خواهان ایران در همبستگی برای جمهوری عرفی و حقوق بشر در ایران

مصوّب یازدهم آبان ماه ۱٣۹٣ دوم نوامبر۲۰۱۴ فراخوان وحدت جمهوری خواهان هم میهنان گرامی شادمانیم به آگاهی شما برسانیم که در پی دوره ای گفتگو و فعالیت های همسو بر زمینه جمهوریّت و حقوق بشر، …

فراخوان وحدت جمهوری خواهان*

 هم میهنان گرامی شادمانیم به آگاهی شما برسانیم که در پی دوره ای گفت و گو و فعالیّت های همسو بر زمینه جمهوریّت و حقوق بشر، درهمایش مشترکی که در روزهای نهم تا دوازدهم آبان …

سخنی با دلواپسان وادی علوم، تحقیقات و فناوری کشورمان: ضیاء مصباح عضو جبهه ملی ایران، تهران

باز هم دولت تدبیر و امید شخصیتی فرهیخته، اندیشمند و مدیری شایسته را که منتخب دانشگاهیان ممتاز کشور آن هم در دانشگاه مادر می‌باشد و به عنوان رئیس پیشنهادی دانشگاه تهران انتخاب شده بود … …