حقی به نام آزادی بیان: ابوذر حق پناه جبهه ملی ایران ( سامان ششم )

​آزادی اندیشه و عقیده؛ به مفهوم دیگر آزادی_بیان، ابزاری است برای رساندن اندیشه و عقیده‌ای به دیگران. نقض این آزادی، همواره به نابودی سایر موازین حقوق بشر منجر می‌شود. یکی از مجادله‌ آمیزترین و بحث برانگیزترین مسائل …

بیانیه جبهه ملی ایران- سامان ششم درباره تاسیس سازمان جوانان جبهه ملی ایران

جوانان مبارز میهن،
درهای جبهه ملی ایران به روی همه‌ی شما راست‌قامتان جنبش آزادی‌خواهی ملت ایران، همواره باز بوده و امیدواریم که در آینده‌ای نزدیک، اکثریت شورای مرکزی و ارکان جبهه ملی ایران مفتخر به حضور شما جوانان خستگی‌ناپذیر به عنوان پیروان مصدق و فاطمی بزرگ باشد.

 مسبب این گرانی ها کیست؟! عبدالحمید شمس

چند سال پیش در فرودگاه کابل خواستم یک نوشابه بخرم. فروشنده گفت قیمت … افغانی می شود، گفتم پول دیگری را می پذیری، گفت آری، یک ده هزار تومان جدید و نو به او دادم، …

هشدار دو کارشناس حوزه آب: بحران آب در خاورمیانه، عامل جنگ‌های داخلی آینده و فروپاشی کشور- محمد فاضلی و حجت میان آبادی

خاورمیانه روزهای پرتنشی را سپری می کند. روزهایی که بوی خون می دهد، اما تشنگی هم امانش را بریده؛ درست زمانی که گفته می شود خاورمیانه با کمبود آب دست وپنجه نرم می کند، حتی بحران جدی آن را در سال های آتی پیش بینی کرده اند و احتمال می رود جنگ ها بر سر آب هم بر جنگ های دیگر افزوده شود.

ز یر بلیطی های سیاسی! شرافتندانه – اشکان رضوی

چندی پیش دوستان جوانی زنگ زدند و بعد از احوالپرسی نکاتی را بیان کردند مبنی بر اینکه در یک جلسه ی مجازی،شخص علیه شما بدگویی کرده…بعد از اینکه حرفهایشان تمام شد گفتم ممنون خوش گذشت! …

دریغا تهی از تو ایران زمین

شوربختانه و با اندوهی سترگ آگاهی یافتیم خسرو سیف هموند دیرپای نهضت ملی ایران، دبیرکل حزب ملت ایران و یار وفادار زنده یادان پروانه و داریوش فروهر پس از هفتاد سال کوشش پیگیر در سنگر …