سخنرانی محمد امینی پژوهشگر تاریخ: فراز و فرود رضاشاه: جایگاه او در تاریخ مدرن ایران ارزیابی دوران رضا شاه و تجدد آمرانه در برابر قانون اساسی مشروطه

برگزار کننده: انجمن اجتماعی فرهنگی ایرانیان در فرانسه (وال دو مارن) / تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان / ۲ تیر ماه ۱۳۹۸ / پاریس

محمد امینی: آقای شریعتمداری و پروژه‌ی قومی سازی ایران

راهکار پیشنهادی آقای شریعتمداری، راهکاری واپسگرا و نادرست است که گفتمان امروز ایران را از گذر به سوی دموکراسی و حکومت غیردینی، به بیراهه‌ی بنای ایالات متّحد قومی ایران و سرانجام چندپارگی کشورما می کشاند؛ نسخه ای است کهن تر از ایران دوران مشروطه که نه در هیچ کجای جهان آزمون شده و نه خویشاوندی دوری با اندیشه و راهکارهای دنیای مدرن دارد.

دعوت نهضت مقاومت ملی ایران برای شرکت در مراسم یادبود بیست‌ و‌هفتمین سالروز قتل دکتر شاپور بختیار و سروش کتیبه روز ششم ماه آگوست سخنرانان: ﻣﺣﻣﺩ امینی و علی شاکری زند

روز ششم اوت ۱۹۹۱، گماشتگان فرستاده شده از سوی دستگاه رهبری و حکومتی جمهوری اسلامی، دکتر شاپور بختیار، آخرین نخست‌ وزیر نظام مشروطه‌ ی ایران، ادامه دهنده‌ ی ثابت قدم راه مصدق و اصولی ‌ترین …

گفتگویی درباره ویژگی‌های ملی‌گرایی ایرانی و فرازها و فرودهای «ناسیونالیسم ایرانی» با محمد امینی

ویژگی تاریخ ایران است که اگر چه دولت ملی به مفهوم مدرن آن نداشتیم اما احساس ملی داشتیم و این در ادبیات ما کاملاً متبلور است. بنابراین ملی گرایی مدرن با پیشینیه ای بیش از هزار سال رونق یافت.

درنکوهش از شرکت در انتخابات- محمّد امینی

بار دیگر تب و تاب هرچهارسال یک بار برای شرط بندی به سود یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری ولایی ایران بالاگرفته است. گمان نمی کنم که برای سکولار دموکرات های هوادار شرکت در انتخابات و …

خبرت هست که در شهر شکر ارزان شد؟! محمد امینی

دوهفته پیش از فرارسیدن نوروز، خانم شیرین عبادی، در کنار و به همراه برخی از سرشناس ترین رهبران گروه های قوم گرایی که بسیاری از ایشان، آشکارا از پروژه‌ی از هم گسستن ایران پشتیبانی می …

جستاری پیرامون تاریخچه‌ جمهوری‌خواهی در ایران; محمد امینی

راستی این است که دراین آشفته بازار سیاست ایران که دانش و آگاهی کالایی کمیاب است، جمهوری خواهی نیز بازیچه‌ی سیاست شده و چنین وانمود می شود که گویا جمهوری خواهی، به تنهایی و بدون روشن ساختن چشم انداز و محتوای آن، خود یک «هویّت» است.

سخنرانی محمد امینی نویسنده و پژوهشگر تاریخ ایران: هویّت ملی، قوم گرایی و یکپارچگی ایران

در این سخنرانی، اقای امینی به فرایند تاریخی پیدایش دولت – ملّت در ایران مدرن خواهد پرداخت و بغرنجی های ناشی از چندگانگی زبانی و فرهنگی و پیشینه کهن و ماندگار ایلیاتی ایران را بررسی خواهد کرد.