۱۹ آبان سالروز شهادت دکترسیدحسین فاطمی را گرامی میداریم جمال درودی عضوشورای مرکزی جبهه ملی ایران

دیدی که خون ناحق پروانه شمع را چندان امان ندادکه شب راسحرکند درتاریخ مبارزات ملتها گهگاه انسانهایی آزاده پا به عرصه وجود میگذارند که دلاورانه درپیمودن راه پرخطرحق طلبی، میهن دوستی، آزادگی وعدالت با ایمانی …

آنانکه در۲۸مردادبادکاشتند در۲۲ بهمن ۱۳۵۷طوفان دروکردند-جمال درودی عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران

درگذرگاه تاریخ کمتر دیده یاشنیده شده که پادشاهی علیه خواسته هاورای ملت خودتوطئه و کودتاکرده باشد. متاُسفانه دریک قرن اخیربودند، شاهانی که در ایران تحت تاُثیر نفوذبیگانگان باملت خودچنین کردند. نخستین بار محمدعلیشاه قاجار در …

یاد وخاطره قیام ملی سی تیر۱۳۳۱ را گرامی میداریم-جمال درودی – عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران ، سی ام تیر ۱۴۰۱ ۲۹ تیر ۱۴۰۱

درگذرگاه تاریخ روزهایی پدید می آید که چون ستارگان درآسمان میدرخشندوهیچگاه ابرهای تیره و گردوغبارحوادث وگذشت زمان نمیتواندحجابی بر روشنایی آن بکشد. درمبارزات یک قرن اخیرملت ایران بایداذعان کردکه پس ازانقلاب مشروطیت قیام ملی سی …

آگهی جمال درودی عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران درباره جعل نام «جبهه ملی ایران»

با درودفراوان به همفکران عزیزم در سراسر جهان، به اطلاع میرسانم اینجانب به عنوان دیرپاترین عضو جبهه ملی ایران ( سال ۱۳۲۸ )اعلام میدارم که جبهه ملی ایران هرگز با وابستگان و بازماندگان قاتلان شهدای …

۱۴اسفندسالروزدرگذشت دکترمصدق بزرگ، سلسله جنبان بیداری ملل شرق و بنیانگذارجبهه ملی ایران را گرامی میداریم-جمال درودی ( عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران )

ای ناخدای پیر … برخیز … نه وقت خفتن است … کشتی درگل مانده دراین دریای طوفانی وتنها تو هستی که میتوانی آن را به ساحل امن هدایت کنی … ای دریغ از تو تهی …

افسانه انقلاب …:جمال درودی – عضوشورای مرکزی جبهه ملی ایران

بیش ازچهل سال ازانقلاب بزرگ ومردمی ایران درسال ۱۳۵۷ گذشت، انقلابی که تداوم انقلاب مشروطه ونهضت ملی ایران و واکنش به کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹وکودتای ۲۸مرداد ۱۳۳۲ونتیجه انزجاردامنه دارملت ازیک قرن فساد، خودکامگی واختناق حکومتهای …

( دروغ تا کی … و تا چند …؟! ) نقدی بر فراخوان اخیر جناب آقای مهندس زعیم-جمال درودی ، عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران

دروغ درایران باستان یکی ازگناهان بزرگ ونابخشودنی محسوب میشدوشخص دروغگو برای همیشه ازجامعه طرد میشد. البته آقای زعیم که ازدروغ گفتن مبراهستند ولی شایدبه علت سن زیاد فراموشی پیدا کرده‌اندو من جهت آگاهی مطالبی راهرچند …

به مناسبت هفدهم دی‌ماه ۱۳۴۶، روزی که جهان پهلوان غلامرضا تختی، ستاره درخشان و استوره یکه‌تاز ورزش ایران، خود به انجام خود دل‌بست

یادآر ز شمع مرده … یاد آر درروزگاران سیاهی که بردن نام مصدق ویاران او اتهام بس سنگین محسوب میشد و شمشیر ارتدادبالای سرجبهه ملی سایه افکنده بود ، بودند انسانهای آزاده ای که ازغل …

نامه سرگشاده آقای جمال درودی عضوشورای مرکزی جبهه ملی ایران-سامان ششم به آقای مهندس زعیم

هر دم از این باغ خسی میرسد…! جناب آقای مهندس زعیم اگردیگراعضای شورابا اصول وقواعداساسنامه جبهه ملی ناآگاه وبیگانه باشندجای شگفتی نیست، ولی جنابعالی که خود بیش از بیست سال در شورای مرکزی جبهه ملی …

تقدیروتشکر: چهل روز از درگذشت خانم حورا جزایری، همسرعزیز و با وفایم که ۶۰ سال درکنارهم بودیم گذشت- جمال درودی

تقدیروتشکر چهل روز از درگذشت خانم حوراجزایری، همسرعزیزوباوفایم که ۶۰ سال درکنارهم بودیم گذشت. دراین زمان، طوفانی سهمگین خانه وکاشانه مرا درهم ریخت، که اگرنبود لطف ومشیت الهی ویاری دوستان وهمفکران عزیزم، سرنوشت من به …

از ماست که بر ماست نقدی عریان بر آن نامه کذایی-جمال درودی عضو هیئت رهبری جبهه ملی ایران  (سامانه ششم)

اخیرا سوگنامه ای دررثای مرگ پدرخوانده ای با امضاء ۳۸ نفرانتشاریافت که درآن خواستارتولد پدرخوانده ای دیگربا همان افکارو کردار گذشته شدند. تابه ملت ایران فشار حداکثری وارد آورد. مانند پلیس امریکا که برگردن  آن …