افسانه انقلاب … – جمال درودی، عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران ( ششم )

چهل سال از انقلاب بزرگ ومردمی ایران گذشت ،انقلابی که تداوم انقلاب مشروطیت، کودتای ۱۲۹۹، نهضت ملی ایران وواکنش به کودتای ۲۸ امرداد ۱۳۳۲ وعکس العمل طبیعی یک قرن فساد وخودکامگی حکومتهای سلطنتی ونتیجه انزجاردامنه …

چرایی پایان جبهه ملی پنجم و آغاز جبهه ملی ششم- جمال درودی

در ماده ۲۱ اساسنامه آمده که جلسه شورای مرکزی وقتی برای رای گیری صلاحیت دارد که دو سوم اعضای شورا در جلسه حضور داشته باشند.باتوجه به عضویت ۳۶تن در شورای مرکزی، دوسوم اعضای شورا ۲۴تن می شوند؛ در حالی که تنها ۱۹تن در این جلسه حاضر بوده اند که تنها هفت تن آنان منتخب پلنوم ۸۲ بوده اند.بنابراین امکان برگزاری قانونی انتخابات میسر نبوده و انجام آن با نص صریح اساسنامه منافات داشته است.

جبهه ملی ایران در دام ٬از ما بهتران٬ ! جمال درودی؛ عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران

سخنگوی محترم جبهه ملی( داوود هرمیداس باوند) رسما اعلام داشته اند که:« تصمیم گیری درنشست های دوهفتگی هیات اجرایی وهیات رهبری درباره مواردی که طبق اساسنامه نیازبه حضورهمه اعضای مرکزی شورا باشد مردود است.»

۱۹ آبان سالروز شهادت دکترسیدحسین فاطمی را گرامی میداریم- جمال درودی، عضوشورای مرکزی جبهه ملی ایران

دیدی که خون ناحق پروانه شمع را چندان امان نداد که شب را سحر کند درتاریخ مبارزات ملتها گهگاه انسانهایی آزاده پا به عرصه وجود میگذارند که دلاورانه در پیمودن راه پرخطرحق طلبی ومیهن دوستی …

چه کسی کودتا کرد؟! شاه یا مصدق؟ بمناسبت کودتای ننگین ۲۸ امرداد۱۳۳۲ – جمال درودی عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران

درگذرگاه تاریخ کمتردیده یا شنیده شده که پادشاهی علیه خواسته ها و رای ملت خود توطئه وکودتا کند متاسفانه دریک قرن اخیربودند شاهانی درایران که تحت تاثیر نفوذ اجانب با ملت خود چنین کردند. نخستین …

یاد وخاطره شهدای قیام ملی سی تیر ۱۳۳۱ را گرامی میداریم- جمال درودی – عضوشورای مرکزی جبهه ملی ایران

براحوال ملتی بایدگریست که برای رهایی ازاستبداد به هرخس وخاشاکی پنجه درمی افکنند ودرانتخاب بد وبدترسرگردانند وهرسرابی را آب میپندارند واسیر شعارها شده وشعار را جایگزین شعور میکنند . مدتهاست که بیگانگان ودشمنان این سرزمین …

پیام نوروزیِ آقای جمال درودی، سال‌دیده هموندِ جبهه ملی ایران- تهران

هم میهنان عزیز اجازه میخواهم ۲۹ اسفند سالروزملی شدن صنعت نفت، روزپیروزی ملت بزرگ ایران براهریمن استعمارکه مقارن است با خجسته نوروز باستانی را ازصمیم قلب تبریک وتهنیت گفته، به امید آنکه سال ۱۳۹۷ را با اتحاد وهمبستگی در کنار هم وبا هم دست دردست هم یکصدا فریاد برآوریم :
« دوباره میسازمت وطن »

انقلاب ….. قصه ….. غصه‌ها، ۳۹ سال ازانقلاب شکوه‌ مند ملت بزرگ ایران گذشت ودرآستانه چهلمین سالگرد آن هستیم – جمال درودی؛ عضوشورای مرکزی جبهه ملی ایران

انقلابی که تداوم انقلاب مشروطه ونهضت ملی ایران بود و با خون زنان ومردان این سرزمین اهوارئی آبیاری شده و درطی بیش ازیک قرن چه بسیارحوادث گوناگون و رویدادهای سهم گین که برپیکرآن وارد آمد. …

نامه سرگشاده؛ سخنی با رییس جمهور – جمال درودی، عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران (۲۵ شهریور۱۳۹۶)

آقای رییس جمهور مردم در تبلیغات انتخاباتی خواسته ها و انتظاراتی از جنابعالی داشتند وامروز چشم براه عمل به آنها هستند . یکی از خواسته های اساسی که از اهمیت ویژه ای برخوردار بود اجرای اصل فراموش شده ۲۳ قانون اساسی است : « تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمیتوان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد .»
البته من اجازه ندارم از همه آن عزیزان زندانی نامی ببرم ولی به خود این اجازه را میدهم که از یار دیرین وهم اندیش خود آقای مهندس کورش زعیم به عنوان نمونه یادی کنم . انسانی آزاده ، عاشق ایران ، نویسنده ای توانا ، متفکری با ایمان ، نقادی دلسوز ، تحلیل گری صاحب اندیشه و مبارزی سخت کوش . او که بیش از شصت سال در راه آرمان های ملت ایران قلم زد و گام برداشت امروز در سن هفتاد وهفت سالگی در زندان بسر میبرد . به چه جرمی … ؟

نامه سرگشاده: سخنی با رئیس جمهور… – جمال درودی

آقای روحانی بدانید ومطمئن باشید تا آزادی در بند واسارت باشد نمیتوانید کوچکترین قدمی در راه سعادت وخوشبختی ملت ایران بردارید. ازشما میپرسم؟ بدون آزادی، استقلال وجمهوریت چه معنا ومفهومی …

پیام نوروزی جمال درودی، عضو دیر پای جبهه ملی ایران

۲۹ اسفند سالروز ملی شدن صنعت نفت را که روز پیروزی ملت ایران بر اهریمن استبداد واستعمار و مقارن با خجسته نوروز باستانی است از صمیم قلب به ملت بزرگ ایران تبریک وتهنیت می گویم به امید آنکه سال آینده دست در دست هم یکصدا بگوییم : « دوباره می سازمت وطن ».

جبهه ملی ایران را چه می شود؟ یاران را چه شده…؟! دلنوشته ای از جمال درودی، عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران – تهران به مناسبت زندانی شدن هموندَش کورش زعیم

اعضای محترم شورای مرکزی جبهه ملی ایران، هموندان عزیز، امروز از انسانی سخن میگویم و به دفاع میپردازم که هرجا نام جبهه ملی برده شود نام او هم کنار آن قرار دارد. انسانی آزاده ، …