دکتر محمد مصدق : هیچ قانونی بالاتر از اراده ملت نیست.


جمال عبدالناصر رهبر فقید مصر : استاد بزرگ من دکتر محمد مصدق

جمال عبدالناصر رهبر فقید مصر در اولین صفحه کتاب خود بنام بریدن دم شیر کتابش را با جمله زیبایى شروع میکند این جمله خطاب به آنتونى أیدن نخست وزیر وقت انگلیس بیان میگردد، عبدالناصر وقتى که کانال سوئز را ملى میکند سه کشور انگلیس، فرانسه و اسرائیل به مصر حمله نظامى مى کنند این حمله در سال ١٩۵۶ با مقاومت شدید ملت مصر و ساکنان پورت سعید باشکست مواجه میشود با میانجی گرى آمریکا وسازمان ملل کنفرانس صلح در یالتا برگزارمى شود.
این جمله خطاب عبدالناصر به أیدن در جواب گفته وى بوده که:
سروان ناصر میدانى که انگلستان شیر است با دم شیر بازى نکن.
ناصر در جواب أیدن این جمله را مى گوید که در اولین صفحه کتاب وى بنام بریدن دم شیر چاپ شده است در اینجا عین این جمله را براى شما می آورم:
“به آنتونى أیدن گفتم:
کدام شیر ؟! با ملى کردن کانال سوئز ، من دم این شیر ( انگلیس) را بریدم و وقتى درحال بریدن دمش بودم هیچ تکانى نمیخورد ! نگاهش که کردم دیدم این شیر از قبل مرده است، استاد بزرگ من دکتر محمد مصدق با ملى کردن نفت ایران چند سال قبل این شیر را کشته و دندانهایش را هم کشیده بود و من فقط دم یک شیر مرده ی بى دندان را بریدم.”
براى تجلیل از کار ملى کردن کانال سوئز و رهبر ملى کردن نفت ایران مرحوم دکتر مصدق یکى از بزرگترین خیابانهاى قاهره بنام آن فقید نامگذارى شد بیش از ۶٠ سال است که هیچکس نتوانست نام این خیابان را عوض کند و هنوز نام مصدق زینت بخش زیباترین خیابان قاهره است.ولی هزار افسوس که در وطن خودش نام خیابان یا محله ای به این نام وجود ندارد.
روحش شاد و یادش گرامى باد.


جواهر لعل نهرو که پس از مهاتما گاندی محبوبترین و نامدارترین رهبر ضد استعماری مصر شمرده می‌‌شود نیز، از پیروان مکتب «عدم تعهد» دکتر مصدق بود. نهرو کراراً خدمات دکتر مصدّق را به کشورهای غیر متعهد می‌ستود و او را کراراً پیشگام مبارزه برای غرور ملّی و آزادی و شرافت نامید. به‌هنگامی که در تهران مهمان دولت بود و نامه از طرف نهضت ملّی راجع به فشار و اختناق عمومی و حبس دکتر مصدق و قتل دکتر فاطمی تسلیم او شد، وی این موضوع را با شاه مخلوع در میان می‌‍گذارد. شاه در جواب می‌‍گوید: این افراد بر علیه حکومت قیام کردند، خود شما هم به همین جرم به زندان رفتید! نهرو پاسخ می‌‍دهد: «زندانبان من انگلیسی‌ها بودند و مردم هند، زندان من و گاندی را گلباران کردند. ولی زندانبان نخست وزیر سابق و ملّی کننده نفت، پادشاه ایران است!»

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است