پدیده قاچاق و اقتصاد ایران:احمد علوی

قاچاق کالا به داخل و خارج کشور یکی از پدیده های اقتصادی است که شهروندان ایرانی کم یا بیش آنرا در اشکال گوناگونی تجربه می‌کنند. این البته چندان شگفت آور نیست چون سطح فعالیت های …

مهاجرت ۱۳۰ هزار نفر به د‌لیل خشکی هامون

نه شغل د‌ارند‌، نه د‌رآمد‌ی. حتی د‌رآمد‌ فصلی هم ند‌ارند‌. سلامتی‌شان هم، زیر سایه باد‌های ١٢٠ روزه که به طوفان گرد‌ و غبار تبد‌یل شد‌ه، تهد‌ید‌ می‌شود‌ و معلوم نیست د‌ر آیند‌ه‌ای نه چند‌ان د‌ور …

هزاران زمینه براى سرمایه‌گذاری و سود بردن وجود دارد:گفتگو با على رشیدى، رئیس انجمن اقتصاد دانان ایران ، روشنک آسترکی

اقتصاد ایران در سه دهه‌ى گذشته همواره روی خط بحران حرکت کرده؛ بحرانی که در سالهاى اخیر و همزمان با مناقشه هسته ای ایران و غرب و وضع تحریم های اقتصادی آمریکا، اتحادیه اروپا و …

«کتاب‌فروشی در ایران کار عبثی است»

یک خبرنگار پس از گفت‌وگو با صاحبان کتاب‌فروشی‌ها به این نتیجه رسیده که “کتاب‌فروشی در ایران کار عبثی است”. مدیران بزرگترین کتاب‌فروشی‌ها تهران، شمارگان ۲۰۰ نسخه‌ای کتاب‌ها را نمونه‌ای خوب از وضع بازار کتاب می‌دانند. …

اسنادی که برای نخستین بار در ایران مطرح شد: اگر استالین نمی‌مرد، بازخوانی موضع شوروی دربرابر کودتای ۲۸ مرداد

آرتمی ام. کالینوفسکی استادیار مطالعات اروپای شرقی در دانشگاه آمستردام است. نسخه های قبلی این مقاله در همایش انجمن بین المللی ایرانشناسی در استانبول در ماه اوت ۲۰۱۲ و در کنفرانس «۲۸ مرداد ۱۳۳۲ شصت …

انتقام دریاچه ارومیه: آزاده اسدی – علی علی‌لو، نماینده شبستر: آبرسانی به دریاچه ارومیه از «گرجستان و ارمنستان» انجام می‌شود

انتقام دریاچه ارومیه آزاده اسدی از تاثیر ریزگردهای نمکی دریاچه ارومیه بر افزایش بیماری‌های پوستی، تنفسی و سرطان در منطقه و پیشرفت‌های نانوتکنولوژی برای کمک به محیط زیست در برنامه این هفته یک خانه، یک …

نامه سرگشاده دکتر علی رشیدی اقتصاد دان، عضو برجسته جبهه ملی ایران، به رئیس جمهور آقای حسن روحانی درباره بهره برداری اصولی و سریع از توافق هسته ای

تاریخ:  ۳/۵/ ۱۳۹۴ نامه‌یِ سرگشاده از: دکتر على رشیدى ـ اقتصاددان   به دکتر حسن روحانى ـ رئیس جمهور موضوع: بهره‌بردارى سریع از توافق هسته‌اى جناب آقاى دکتر روحانى: با سپاس فراوان از جنابعالى و …

ارمنستان بعد از لغو تحریم های ایران آیا روسیه می تواند رویاهای سرمایه گذاری ارمنستان را نقش بر آب کند؟ گایانه آبراهامیان* – برگردان: آرسن نظریان

نشریه اینترنتی یوراسیانت- ۱۷ ژوییه ۲۰۱۵ – در ارمنستان امید زیادی هست که پایان قریب الوقوع تحریمها علیه همسایه جنوبی اش، ایران، به منزله عامل محرکی برای طرحهای سرمایه گذاری راهبردی در آن کشور عمل …

ابعاد حقوقی عملیات خلع ید از شرکت نفت جنوب

استقلال، حاکمیتی است معطوف به خارج. یعنی هیچ قدرتی نمی تواند قواعد رفتاری خود را در قلمرو اقتدار دولت- کشور به آن تحمیل کند.» به عبارت دیگر دکتر مصدق با طرح بحث استقلال و تبیین حاکمیت ملی ایران در چارچوب استقلال کشور، بر توجیه ذهنی داوران به این شکل نائل آمد که هیچ مقام یا فردی در هیچ کشوری حق ندارد به عنوان ملت این حق را مخدوش سازد…