انتخابات ورفراندم- کورش زعیم

بهترین آینده برای شما پذیرش طرح ما برای انتقال قدرت مسالمت آمیز به مردم است. تا مردم به خروش نیامده اند و برایتان دیر نشده, آنرا بپذیرید

نامه مصطفی تاجزاده به علی خامنه ای متن گفتگوی رادیو فردا (بکتاش خمسه پور) با کورش زعیم

خمسه پور: مصطفی تاجزاده از مسئولین جناح اصلاح‌طلب جمهوری اسلامی در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی خواهان تشکیل شورایی برای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی شده است. کورش زعیم عضو شورای رهبری جبهه ملی ایران …

روز جهانی کارگر و حقوق کارگر ایرانی در ایران آینده – کورش زعیم، هموند شورای جبهه ملی ایران – سامان ششم

کارگران یک رکن بزرگ اقتصاد کشور را تشکیل می دهند، و ایجاد شرایط رفاه و امنیت شغلی برای آنان در توسعه اقتصادی پایدار از الویت برخوردار است. در ایران کهن، بر پایه کتیبه های داریوش …

چهارشنبه سوری وحکومت اسلامی-کورش زعیم

در آغاز جمهوری اسلامی، برنامه ایرانی-زدایی بود تا بتوانند سنت‌های قبیله‌ای ماقبل تاریخ را به بهانه اسلامی بودن جایگزین فرهنگ کهن ایرانی کنند. در درازنای دهه‌ها نتوانستند هیچ‌کدام از سنت‌ها را از دل مردم ما …

آزادی مذهب و عقیده در ایران آینده گفتگوی شبکه تلویزیونی کلیسای جهانی ۲۲۲، فرشید سیدمهدی با کورش زعیم

سید مهدی: مایل بودم خودم را معرفی کنم. من فرشید سید مهدی، مسیحی مسلمان زاده، ازسال ۱۹۹۲ در خدمت شبانی کلیسای ۲۲۲ در هلند و در عین حال کارمند سازمان کلیسای جهانی ۲۲۲ میباشم. مسئولیت …