گزارش پلنوم پنجم (پلنوم دکتر فاطمی) جبهه ملی ایران- اروپا


پ
۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ برابر با ۱۶ می ۲۰۲۰

گزارشی مختصر از پلنوم پنجم (پلنوم دکتر حسین فاطمی) جبهه ملی ایران- اروپا (سامان ششم)
مورخ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ برابر با ۱۶ می ۲۰۲۰

با حضور اعضای جبهه ملی ایران- اروپا (جمپا)
شیوه برگزاری اجلاس پلنوم: در فضای مجازی با استفاده از سامانه “زوم”

برنامه پلنوم:

۹:۳۰ ورود به اتاق مجازی
ساعت ۱۰ صبح آغاز برنامه

۱٫ سرود مهر ایران
۲٫ پیام آقای زعیم
۳٫ پیام آقای رضوی
۴٫ صحبت کوتاه درباره دستور کار پلنوم (توسط ریاست جلسه)
۵٫ اساسنامه
۶٫ استراحت ۱۲:۰۰
۷٫ ساعت ۱۳:۰۰سند سیاسی
۸٫ انتخابات شورای عالی
۹٫ انتخابات هیات اجرایی
۱۰٫ پایان برنامه سرود یار دبستانی

شروع اجلاس پلنوم:

اجلاس پلنوم طبق برنامه در ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ با پخش سرود مهر ایران آغاز شد.
ریاست جلسه را آقای کمال ارس به عهده داشت. ریاست جلسه توسط ایشان قبلا در نشست شورای جمپا پیشنهاد و توسط همه اعضا تایید شده بود.
مدیریت فنی جلسه به عهده آقای تقی زاده بود.
هم چنین، نگهداری نوبت و وقت صحبت هر عضو را آقای تقی زاده به عهده داشت.

پس از سرود مهر ایران، پیام ویدئویی آقای کوروش زعیم پخش گردید.

اندکی پس از شروع اجلاس پلنوم، آقای اشکان رضوی، مسئول روابط خارجی جبهه ملی داخل نیز وارد جلسه شده و پیامشان را به پلنوم جمپا دادند.
شروع دستور کار پلنوم: آقای ارس شرح کوتاهی از برنامه اجلاس پلنوم داد و از آقای جعفری، مسئول تهیه و روزآمد کردن اساسنامه جمپا دعوت کرد تا پیش نویس اساسنامه را که پیشتر برای اعضا فرستاده شده بود، بند به بند بخواند تا اعضا نظرشان را در آن مورد بدهند.

طرح و تصویب اساسنامه پیشنهادی جمپا

آقای جعفری راجع به تاریخچه اساسنامه جمپا و روزآمد کردن آن توسط هیات اجرایی توضیحاتی داد و سپس شروع به خواندن مواد آن کرد. بررسی اساسنامه حدود یک ساعت و نیم طول کشید. چند پیشنهاد اصلاحی راجع به متن اساسنامه داده شد. پلنوم متن کلی سند را تایید کرد و هیات اجرایی را مامور کرد که طی هفته آینده با شرکت هریک از اعضا که مایل باشد، تشکیل جلسه داده و متن را نهایی کند تا در نشست هفتگی آتی جمپا به تصویب نهایی برسد.

در ساعت ۱۲:۰۰ یک ساعت تنفس اعلام شد.

در ساعت ۱۳:۰۰ اجلاس پلنوم کار خود را دوباره از سرگرفت.

طرح و تصویب سند سیاسی پیشنهادی جمپا

آقای ارس از آقای نظریان، مسئول تهیه سند سیاسی پلنوم پنجم جمپا، خواست که متن سند سیاسی را که قبلا با مشورت و نظرخواهی از اعضای دیگر هیات اجرایی تهیه شده بود، برای بررسی و تصویب اعضا قرائت کند.
پیش از خواندن متن، آقای نظریان توضیح داد که آخرین متن پیشنهادی که اکنون به نظر اعضا می رسد بارها و بارها، به دلیل رویدادهای غیرمترقبه ای که به فواصل کوتاه در چند ماه گذشته رخ داده بود، تغییر پیدا کرده و روزآمد شده بود. در تهیه آن غیر از نظرات اعضای هیات اجرایی از سایر اعضای شورا نیز استفاده شده است.
پس از قرائت کامل متن سند توسط آقای نظریان، بحث و بررسی راجع به آن شروع شد که حدود یک ساعت و نیم به طول انجامید. پیشنهادات اصلاحی ارائه شده عبارت بود از:
– چند پیشنهاد املایی یا انشایی.
– تغییر و تطبیق عنوان گذاری قسمتهای مختلف سند.
– حذف دو پاراگراف که تکراری و غیرضروری به نظر می رسید.

پلنوم، ضمن تایید کلی متن سند سیاسی، به آقای نظریان ماموریت داد که در طی هفته آینده پیشنهادات اصلاحی را در سند منظور نموده و متن جدید را برای تصویب نهایی به نشست آتی شورای جمپا ارائه نماید.

انتخابات شورای عالی
در اجلاس پلنوم اعضای زیر به عضویت شورای عالی جمپا انتخاب شدند: به ترتیب الفبا:

احمدی، داریوش
ارجمند، کاوس
ارس، کمال
استکی، کوروش
اعلم، آرش
تقی زاده، نادر
جعفری، محمود
عراقی، علی
نظریان، آرسن
سرهنگ صادقی، محمود (عضو افتخاری)

انتخابات هیات اجرایی

قبلا به طور شفاهی از اعضای شورا خواسته شده بود که خود را برای عضویت هیات اجرایی کاندید کنند، که کسی خود را برای این منظور معرفی نکرده بود.
نظر به اینکه در اجلاس پلنوم هم کسی خود را کاندید نکرد، پیشنهاد شد که هیات اجرایی فعلی به کار خود ادامه دهد و درضمن اعضای جوان تر در جلسات هیات اجرایی شرکت کنند تا بدین وسیله تجربه کسب کنند و در آینده بتوانند جای اعضای مسن تر را بگیرند.
پیشنهاد مورد قبول قرار گرفت.
بنابراین، اعضای هیات اجرایی شورای عالی جبهه ملی ایران- اروپا که عبارت بودند از: آقایان ارس، جعفری و نظریان، در سمت خود ابقا شدند.

پس از پایان دستور کار پلنوم، بحث آزاد در گرفت که ضمن آن اعضا نظر خود را درباره آینده جبهه ملی و مسایل و موضوعات دیگر مربوط به سازمان ابراز داشتند.

اجلاس با پخش “سرود یار دبستانی من” در ساعت ۱۶:۳۰ به پایان رسید.

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است