تلاش برای لغو مجازات اعدام – بیانیه دوم فراخوان‌دهنگان کارزار “لگام” (لغو گام به گام اعدام)

انتظار ما این است که وجدان‌های بیدار جامعه و گیرندگان پیام درون و انسان‌های برخوردار از احساس همبستگی بشری بسیار بیش ازاین و به گونه‌ای اثربخش‌تر و پیگیرتر باورمندان به لغو مجازات اعدام را به تکاپوی عملی و نشان دادن خواست و آرمان‌شان دعوت کنند …

انتصاب‌هایی از جنس احمدی‌نژاد در ارشاد – واکنش اهالی قلم به انتصاب‌ها در حوزه‌ کتاب

سیدعلی صالحی: تغییر میز‌ها و صندلی‌ها، هیچ ربطی به گشایش یا انسداد مزمن فرهنگی ندارد/ بقایی‌ماکان: کاملا پیداست که قرار است در بر همان پاشنه بگردد/ تراکمه: با مقایسه‌ی وزنه‌ای به نام جواد ظریف با علی جنتی می‌توان دریافت قرار نبوده در حوزه‌ی فرهنگ و هنر اتفاقی رخ دهد …

روحانی و هیاهوی آزادیهای سیاسی – آذر مدرسی

  جار و جنجال دولت روحانی بر سر حقوق شهروندی خونی تازه در رگهای لشگر اصلاح طلبان داخل و خارج کشوری جاری کرد. در راس آنها “زنان دگراندیش”، که همیشه در مقابل رادیکالیسم جامعه دو …