با امید به آینده ای توام با آرامش و پیشرفت واقعی براساس منافع ملی برای همه ایرانیان- ضیاء مصباح(جبهه ملی ایران)


به نام خدا

نوروز ۱۳۹۶

به عنوان کارت تبریک و به تبعیت از روش مرحوم پدرم در دهه ۲۰، ۳۰ و

همراه با بهترین آرزوها

Mesbah-zia

سه چیز را هرگز از دست ندهید : آرامش، امید، صداقت.

به نتیجه رسیدن امور مهم، اغلب به انجام یافتن یا نیافتن امری به ظاهر کوچک بستگی دارد.

ما دیگران را فقط تا آن قسمت از جاده که خود پیموده ایم می توانیم هدایت کنیم.

تغییر دهندگان اثرگذار در جهان کسانی هستند که بر خلاف جریان شنا می کنند.

آدمی ساخته افکار خویش است، فردا همان خواهد شد که امروز می اندیشیده است.

هیچ وقت به گمان اینکه وقت دارید ننشینید زیرا در عمل خواهید دید که همیشه وقت کم و کوتاه است.

دانستن کافی نیست، باید به دانسته خود عمل کنید.

کسی که دارای عزمی راسخ است، جهان را مطابق میل خویش عوض می کند.

انسان باید ازهر حیث چه ظاهر و چه باطن، زیبا و آراسته باشد.

تمام افکار خود را روی کاری که دارید انجام می دهید متمرکز کنید. پرتوهای خورشید تا متمرکز نشوند نمی سوزانند.

از دیروز بیاموز، برای امروز زندگی کن و امید به فردا داشته باش.

پیروزی آن نیست که هرگز زمین نخوری، آنست که بعد از هر زمین خوردنی برخیزی.

خوشبختی بر سه اصل استوار است : تجربه دیروز، استفاده امروز و امید به فردا.

زندگی قصه مرد یخ فروشی است که از او پرسیدند : فروختی؟ گفت : نخریدند تمام شد!

گاندی : هفت چیز انسان را از پای درمی آورد :

سیاست بدون شرف، لذت بدون وجدان، پول بدون کار، شناخت بدون ارزش، تجارت بدون اخلاق، دانش بدون انسانیت، عبادت بدون فداکاری.

لازم نیست در تمام بحث ها برنده شوید با اختلاف عقیده داشتن موافقت کنید.

با گذشته هایتان بسازید تا آیندتان را خراب نکند، هیچکس در قبال خوشبختی شما مسئول نیست.

هر فاجعه ای را می توان از این منظر سنجید که آن موضوع ۵ سال دیگر اهمیتی ندارد.

شما در حال حاضر آنچه را که نیاز دارید دارا می باشید .. حسادت وقت را تلف می کند.

زندگی با نوار روبان پیچیده نشده ولی همیشه یک هدیه است.

آرزو دارم این حقیقت به واقعیت مبدل شود که همه انسانها برابرند.

بر روی زمین چیزی بزرگتر از انسان نیست و در انسان چیزی بزرگتر از فکر او.

آنکه خود را به امور کوچک سرگرم می کند چه بسا که توانایی کارهای بزرگ را ندارد.

زندگی بسیار مسحور کننده است فقط باید با عینک مناسبی به آن نگریست.

دوست داشتن انسانها به معنای دوست داشتن خود به اندازه دیگری است.

جهان هر کس به اندازه وسعت فکر اوست و هنر، کلید فهم زندگی است.

روند رشد، پیچیده و پر زحمت است و در درازای عمر ادامه دارد.

اگر دریچه های ادراک را شسته بودند، انسان همه چیز را همانگونه که هست می دید : بی انتها.

برده یک ارباب دارد اما جاه طلب به تعداد افرادی که به او کمک می کنند.

نباید از خسته بودن خود شرمنده باشی بلکه فقط باید سعی کنی خسته آور نباشی.

هرقدر به طبیعت نزدیک شوی، زندگانی شایسته تری را پیدا می کنی.

علت هر شکستی، عمل کردن بدون فکر است.

من تنها یک چیز می دانم و آن اینکه هیچ نمی دانم.

تکامل و حرکت، مبنا و پیش فرض کل وجود است.

اگر می بینی کسی به روی تو لبخند نمی زند علت را در لبان فروبسته خود جستجو کن.

شیرینی یکبار پیروزی به تلخی صدبار شکست می ارزد.

ضعیف الاراده کسی است که با هر شکستی، بینش او نیز عوض می شود.

برای اداره کردن خویش، از سرت استفاده کن و برای اداره کردن دیگران، از قلبت.

اگر در اولین قدم موفقیت نصیب ما می شد، سعی و عمل دیگر معنا نداشت.

ما ندرتا درباره آنچه که داریم فکر می کنیم، درحالیکه پیوسته در اندیشه چیزهایی هستیم که نداریم.

آنکه می تواند، انجام می دهد، آنکه نمی تواند انتقاد می کند.

همیشه دلیل شادی دیگران باش نه شریک او، و همیشه شریک غم کسی باش نه دلیل غم او.

سه چیز در زندگی پایدار نیست : رویا، موفقیت و شادی.

سه چیز زندگی را به نابودی می کشاند : تکبر، زیاده طلبی و عصبانیت.

سه چیز انسان را می سازد : کار سخت، صمیمیت و تعهد.

غم خودش ما را پیدا می کند، باید دنبال شادی ها گشت.

من همیشه آدم های تنبل را برای کاری سخت انتخاب می کنم چون آنها راحت ترین راه را برای انجامش پیدا می کنند.

افرادی که معتقدند سرنوشت همه از پیش تعیین شده و قابل تغییر نیست، موقع رد شدن از خیابان دو طرف را نگاه می کنند.

ولتر می گوید : من مخالف عقاید تو هستم اما، حاضرم جان خود را بدهم تا تو نظرت را بگویی.

و در آخر و به عنوان شوخی :

حال دنیا را بپرسیدم من از فرزانه ای گفت : یا باد است، یا خواب است یا افسانه ای

گفتمش احوال عمرم را بگو، گفت : یا برف است یا شمع است یا پروانه ای

گفتم آنان که می بینی بر آن دل بسته اند، گفت : یا کورند یا مستند یا دیوانه ای. ( ابوالسعیدابوالخیر )

و بالاخره اینکه انسانی که در نبرد زندگی می خندد قابل ستایش است.

نوروزتان پیروز

با ادب فراوان : ضیاء مصباح

Z.mesbah1944@gmail.com

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است