تصاویری از هنر جماعت !! ضیاء مصباح


*در فروشگاهها ی اغلب کشورها در صورت تغییر قیمت کالاها که بعد از تهاجم خلاف انسانی پوتین به اوکراین تقریبا فراگیرشد – کالاهای قبلی با درج قیمت سابق در ویترینی جداگانه – و همان کالا در جوار آن با اتیکت جدید عرضه می شود و سیستم رایج هشیار مردم خواه – بر امده از خرد جمعی اجازه نمیدهد به دلایل روشن نرخ جدید ملاک فروش کالای قبلی قرار گیرد ….انچه را که هر روز در همه فروشگاهها حتی داروخانه هاشاهدیم ….
* بعنوان مشت نمونه از خروار که مشخص کننده نحوه تفکر و باور حکومت و بتبع ان مدیران فروشگاهها در مسیر چپاول خریداران بشمار می رود .. رسما اعلام شد که این روش کاملا غیرمنطقی و مخرب اعمال گردد ….
* ارتباطات غیررسمی، اعمال نفوذ و … بطول ۴ دهه در تمامی زمینه ها منجمله ایجاد ساختمانی ده طبقه با فونداسیونی که برمبنای ۴ طبقه ریخته شده – آنچه را که نبایسی باعث و نمونه بارزی از خیانتها برآمده از جهل مرکب سیستم حاکم ….که : گر حکم شود که مست گیرند
* دوستی تعریف میکرد در این اوضاع مخصوصا بعد از استقرار ذوبیان مطیع اوامر – اغلب نشستها با صلوات و بدون اتخاذ تصمیم علنی که «گاو نر می خواهد» بپایان می رسد و با قید انشاءاله اغلب امور رها میشود و ….
* در میهمانی با حضور ده نفر هموطنان در بن آلمان شاهدی تعریف می کرد : بسیاری اغذیه و نوشیدنیها نخورده باقی ماند و میزبان بعد از پرداخت صورت حساب به اتفاق مهمانان عازم ترک محل بودند … که مردی شاهد از آن دیاران مانع خروج شده و در اعتراض به اصراف و ماندن خوردنی های بسیار در برابر میزبان که میگفت پولش را پرداخته ام …… با قید اینکه غذاها سرمایه های ملی هستند و اجازه این کار را ندارید به پلیس مربوطه زنگ زد و با آمدن سریع آنان معادل ۵ برابر قیمت غذای مانده – میزبان جریمه و اجازه ترک محل را یافت …
* گروهی بسیار از اهالی خطه سرسبز شمال کشورمان بطول ۶۰۰ کیلومتر و با حدود هشت میلیون نفر از شرایط اقتصادی بوجود آمده ناشی از حضور حکومتی غیر پاسخگو در راس امور، با اکثریت مردمان تهی شده از تفکر میهن خواهی و مردم دوستی – این سرزمین فلک زده … چندان ناراضی بنظر نمیرسند … آنهم با اعطای امتیازات محلی اغلب در روستاها – بوسیله «شورا یاری ها» که خودی هستند برای تبدیل زمین های کشاورزی به الونک هائی بنام ویلا، هم چنین جلب مسافرین داخلی … در واقع با تعریفی جذب توریست و درآمد مخصوصا در ایام ارتحال که گویا در دریا غرق شده اند !
* اغلب جوانان در موارد بسیاری تحصیل کرده دانشگاههای محلی فارغ از کم و کیف – هریک تخصصی در ساخت و ساز آموخته و البته بدون کیفیت !در دهه اخیر خودکفا شده اند.
* بطور متوسط ارزش زمین های زراعی و ساختمانها ی در شرف استهلاک احداثی حداقل حدود ۱۰۰ برابر طی ده سال اخیر افزایش یافته و همزمان تمامی نیازهای روزمره به همین نسبت گران شده و در واقع این افزایش کاذب بشمار می رود و نوعی خود فریبی …انهم در حالی که زمین های زر خیز کشاورزی تبدیل به اهن و سیمان شده و میشود ….
* داشتن سرپناه، وسایل زندگی، اتومیبل و دیگر امکانات زیستن با تعریف استاندارد، جزء نیازهای اولیه محسوب میشود و این رشد کاذب تعمیم یافته به همه موارد – نبایستی بومیان محلی و مالکین تازه بدوران رسیده را خوشحال نماید …
* طبقات اجتماعی اغلب نیازمند معاش – بتبع منافع کوتاه مدت خواص خودمحور- با کوچکترین «حرکت کور احساسی – اجتماعی» در شرایط ناعادلانه امروز- بدون تردید سرمایه های ملی و زیرساختها همراه با جان انسانها را بنابودی سوق خواهند داد … آنهم در بودن نظامی سخت پایبند به ماندن با هر قیمت که آخرین آنرا در مراسم فروریزی ساختمان متروپل – همزمان در کمال بی سلیقه گری ها جشن دهها هزار نفری سرود خوان «سلام فرمانده» و نهایتا اعلام سوکواری ملی همراه با آنهمه سوژه بکرکه همگان میدانند……
* تبلور عدم صلاحیت جماعت در مملکت داری : در ارزش پول در دست مردمان که نتوان ملی اش نامید – همینطور ارزیابی پاسپورت این سند اعتبار هر کشور و از همه دردناکتر فرار مغزها بخوبی روشن است و توصیه اینکه برای پرهیز از بدنامی بیشتر – با سپردن کار به کاردان و حضور در مکان مناسب خود مانند مساجد تدریجا آقایان مدعی خدمت و ناتوان از این نعمت ! دست بکاری زنند که غصه سر آید – که با تحمل و متانت این ملت هنوز فرصت های اندکی مانده است …
* گروهی بسیار از ساحل نشینان هشیار و تا حدودی رند و فرصت طلب شمال کشورمان از یارانه دولت فخیمه برخوردار و علاوه برخدمات ویلاسازی و عرصه زمین با نرخ های گزاف آنهم در دورافتاده ترین روستاها … در فرصت های مناسب «شبانه» دور از چشم «شرکت عظیم شیلات» که بعضی از آنان در اوقات فراغت از این گروه بشمار میروند ؟! به صیادی مشغولند و در مصیبت بارترین زمان یعنی در فصل تخم ریزی، با وسایل ابتدائی بصورت گروهی مشغول و بعنوان نمونه ماهی سفید در اندازه معمولی را بطور متوسط ۲۰۰ هزار تومان میفروشند .
* با حذف هزینه ها : کرایه قایق، سوخت، تور که بسرعت در بی دقتی ها و عدم همراهی هوا نابود میشود، نیروی انسانی نفری ۲۵۰ هزار تومان در هر بار همکاری و دیگر ابزار و هزینه ها … ارشد گروه در صید گروهی با شکار ۲۰۰ عدد ماهی حداقل ۲۵ میلیون تومان درآمد دارند.
* ضمنا تمامی این خلاف کاران از یارانه نفری ۴۰۰ هزار تومان ماه – که در سایر مناطق با دریافتی ماهانه حدود ۱۰ میلیون تومان حقوق یا مواجب بازنشستگی – محروم مانده اند … برخوردارند که معرف ناتوانی سیستم در تشخیص درست.
* طبعا آنچه به اختصار آمد برای هشدار و لغو پرداختها به این مردان سخت کوش زحمتکش البته در بسیاری موارد تندخو و مهاجم نیست و نا گفته نماند تمامی مبلغ اهدائی ناشی از برنامه های اعلام شده (رانت گیر بزرگ محسن رضائی داوطلب همیشگی ! مبارزات انتخاباتی !از اولین بورسیه های اقتصاد اعزامی به انگلیس و همپالگی ها ) می تواند تبد یل بیک حلب روغن ۴ کیلوئی نباتی بشود – بل برای به تصویر کشاندن تفاوت آشکار و اشتباهی ست که متولیان تحقیق و اختصاص این مبالغ که در این شرایط مرتکب میشوند.
* در همین مدت کوتاه اکثریت لمس نمودند که به جای افزایش ۴ قلم کالا و تاکید بر منحصر بودن آن ! گرانی به تمامی نیازهای زندگی تسری یافته و هزاران کژپنداری و عدول از ارزشهای اخلاقی – دقیقا برخلاف آموخته های دینی و مصلحت جامعه که ساکنین نابخرد اطاق فکر اقتصادی ارزانی ساخته اند.
* بعد از ۴دهه حکومت هنوز از داشتن اطلاعات اولیه مدیریت با این همه وسایل ارتباطی فراوان و ارزان در دسترس عموم که مترصد صیانت از آنند !! آنهم درسطح کلان و از آن مهمتر در رابطه با وضعیت مردمان هشیار، کنار گودنشین و ناظر این دیاران – با متولیانی مغرض فاسد ناتوان مانده است …
* نظام فاقد نظم و برنامه با مقاصدی خاص و مشخص ناشی از عناد با فرهنگ ایرانی و بی اعتبار ساختن این ملک و ملت که کوششی نافرجام برخواسته از کینه دیرین و عدم مقبولیت حداقلی ناشی ازعقده های درون و بیرون بطول قرن ها در تمامی زمینه ها بشمار میرود و بر ادامه آن اصرار می ورزند بنوعی – عرض خود بردن و زحمت ما را داشتن تعبیر میشود !
* با توجه به اهمیت ماجرا تکرارمکرر اینکه : عمق فاجعه ساختمان متروپل آبادان نمونه ای بارز از بینش، عملکرد حکومت و نحوه تفکر همراه با واگذاری امور به پیش آمدها و بستن پرونده ها با ذکر صلوات … که نیست مگر نبود آینده نگری این جماعت فاسد و گرفتار جهل مرکب که با همه هزینه ها نوعی امداد غیبی البته به قیمت جان عزیز انسانهای بی خبر که پیروزی حقیقت بر جهل چندان دور نیست …

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است