بیانیه شماره ۲ جبهه ملی ششم: تجدید ساختار در راه تحقق میثاق ملی در شرایط بحرانی


هم میهنان گرامی،
نخستین کنگره سراسری جبهه ملی ایران پس از چهل سال خفقاق و محدودیت های امنیتی در هر دو رژیم، در سال ۱۳۸۲ برگزار شد. در این گردهمایی فعالان جبهه ملی ایران، نمایندگان ۱۶ سازمان موجود در ساختار جبهه ملی ایران در گردهمایی شرکت میکنند تا ۳۵ تن اعضای شورای مرکزی را برگزینند و منشور و اساسنامه جبهه را بازنگری نمایند. سپس شورای منتخب اقدام به انتخاب هیئت رهبری و هیئت اجرایی و سخنگوی جبهه ملی میکند.

جو امنیتی حاکم و ممنوعیت برای هرگونه گردهمایی باعث شده که از سال ۸۲ تا کنون هیچ پلنوم یا گردهمایی که بایستی هر چهار سال برگزار شود رخ ندهد و هیچ انتخابات صورت نگیرد. شوربختانه در طی ۱۵ سال گذشته ۲۰ تن از ۳۶ تن اعضای منتخب شورای مرکزی درگذشته اند و ۸ تن یا مهاجرت کرده و یا به علت کهولت پویا نیستند. به این ترتیب ظرفیت فکری و توانمندی عملیاتی جبهه ملی ایران بشدت کاهش یافته و همانگونه که مشاهده شده است نتوانسته نسبت به رویدادهای مهم و حیاتی کشور و شرایط بشدت بحرانی و خطرناک واکنشهای ضروری را نشان دهد و راهکارهای گذر از بحران را عرضه نماید، بطوریکه در طی این سالها حجم کار پژوهش و واکنش های سیاسی تنها بر دوش سه تن از اعضای شورا بوده است.

اینک ما اعضای باقیمانده منتخب همایش سراسری ۱۳۸۲ جبهه ملی ایران و نمایندگان سازمانهای جبهه ملی و شاخه های شهرستانها وظیفه خود میدانیم که بر پایه رویه معمول سازمانهای سیاسی متعهد به امنیت و منافع و یکپارچگی ملی، در شرایطی چنین خطرناک و سرنوشت ساز، راهبرد لازم برای نجات کشور و راهکارهای عملی و منطقی برای رفع نگرانی ها و ناامیدی حاکم بر جامعه ایران و پیشگیری از هرج و مرج و آشوب در یک دوران گذار مسالمت آمیز برای دستیابی به شرایط قانونمندی، حقوق بشری و انتخابات آزاد، در راستای آرمانهای مصدق بزرگ، آغاز فعالیت جبهه ملی ششم را اعلام نماییم.

ما همچنین برای ارائه بهترین راهکارها و طراحی مدیریت دیوانسالاری ایران دموکراتیک آینده، از همه اندیشمندان و متخصصان ایرانی سراسر جهان هم در فراخوان “شورای نخبگان جبهه ملی ایران” خواسته ایم تا ما را یاری کنند. از همه ملت ایران، بویژه پیروان راه مصدق که برقراری استقلال، آزادی، مردم سالاری، حقوق بشر، حکومت قانون برگرفته از رای آزاد مردم و استقرار عدالت اجتماعی، دعوت میکنیم که به ما بپیوندند. تنها جبهه ملی ایران است که همیشه با مردم ایران و برای مردم ایران بوده و می ماند.

از شورای مرکزی جبهه ملی: دکتر هرمیداس باوند (هیئت رهبری و سخنگوی شورای پنجم)، عیسی خان حاتمی (عضو شورای پنجم)، جمال درودی (عضو شورای پنجم)، دکتر علی رشیدی (هیئت رهبری شورای پنجم)، مهندس کورش زعیم (عضو شورای پنجم)، دکتر شاهین سپنتا (عضو شورای پنجم).

از سازمانهای جبهه ملی: مهندس محمد اویسی (سازمان مهندسان)، مهندس مهران بختیار (سازمان دانش آموختگان)، بانو گیتی پورفاضل (سازمان حقوقدانان)، مهندس آرش رحمانی (سازمان مهندسان)، امیر رزاقی (سازمان دانش آموختگان)، مهندس اشکان رضوی (سازمان مهندسان)، علی شجاع (نماینده سازمان اصناف)، ناصر کمیلیان (سازمان بازاریان)، مهندس مجتبی موسوی (نماینده شاخه اهواز)، فتح اله نجاتی مازگر (نماینده شاخه تبریز).

تهران- ۱ آذر ۱۳۹۷خ

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است