اطلاعیه جلسه فوق العاده شورای موقت جبهه ملی ایران (سامان ششم ) پی‌رو آگاهینامه جبهه ملی ایران سامان ششم به تاریخ پنجشنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۱


اطلاعیه جلسه فوق العاده شورای موقت جبهه ملی ایران (سامان ششم )
پی‌رو آگاهینامه جبهه ملی ایران سامان ششم به تاریخ پنجشنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۱

تشکیل جلسه: درساعت ۲۳ روز جمعه ۱۳ آبان ۱۴۰۱ با حضور کلیه اعضاءشورا
دستور جلسه: رسیدگی به اعمال و رفتار آقای اشکان رضوی
۱-جلسه تشخیص می دهد که آقای رضوی گستاخانه برای مقاصد خود از نام رهبران و شخصیتهای ملی سوء استفاده کرده است.
۲- بارها برخلاف اساسنامه جبهه ملی اقدام کرده وبه تذکرات اعضای شوراء هیچگونه توجهی نداشته است.
۳- بدون مشورت و هماهنگی با شوراء خودسرانه مطالبی اظهار داشته که با روح جبهه ملی فرسنگها فاصله دارد.
۴- افکار و عقاید خود را بنام جبهه ملی در رسانه ها از جمله رسانه انصاف نیوز انتشار داده است.
بنابراین با توجه به موارد ذکر شده آقای اشکان رضوی با راُی اکثریت اعضای شورا از جبهه ملی ایران ( سامان ششم) اخراج می شود. وی از این پس هیچگونه ارتباطی با جبهه ملی ایران سامان ششم ندارد.
پاینده ایران
جمال درودی، مسؤل جبهه ملی ایران سامان ششم
محمود جعفری مسؤل جبهه ملی ایران- اروپا سامان ششم

شنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۱

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است