آزادی رسول بداغی و عبدی را فریاد کنید !! تا کی تبعیض ، گرسنگی و ذلت ؟ تاکی سرکوب ، خفقان و خفت؟!!! علیه زندان ، شکنجه و خودسری و برای عدالت و آزادی و برابری بپاخیزید !!


در پی فروپاشی مناسبات اقتصادی اجتماعی و سیاسی و در شرایطی که مبارزات ضد استبدادی و ضد استثماری کارگران ، معلمان ، پرستاران و دیگر ستمدیدگان علیه دزدی ، غارت ، ستم و نابرابری به اوج رسیده است و انقلاب همگانی قریب الوقوع می باشد، سپاه و سربازان گمنام به مثابه چماق و شمشیر طبقه انگلی سرمایه داری، دستگیری و زندان و شکنجه نمایندگان تشکلهای مستقل کارگران و معلمان را تشدید کرده اند،بدلیل ترس و وحشتی که از رشد مبارزات توده ها دارند شدت سرکوب را بیشتر می کنند تا ضمن جلوگیری از رشد مبارزات شاید بتوانند وحشت خودشان، از نقش آگاهی بخش متحد و سراسری کنده مبارزات جاری توسط تشکلهای مستقل موجود را پنهان نمایند اما روند رو به گسترش مبارزه و رشد شتاب یابنده سرکوب وحشت و ترس حکومت سرمایه داری جمهوری اسلامی را به نمایش میگذارد و در همین راستا از طرفی در هراس از رشد روند مطالبات عمومی انقلاب همگانی علیرغم ۳۷ سال عوام فریبی با شعارهایی به اصطلاح ضد آمریکایی با خوردن جام زهر توافق هسته ای ، نوکری شیطان بزرگ را برای حفظ اموال و روند غارتهای خود به جان خریده اند .

همین پنج شنبه ۲۲ مرداد بود که اسماعیل عبدی نماینده مبارز و انقلابی معلمان را سپاه میلیاردرهای امام زمانی و سربازان گمنام غارتگر پس از ۴۸ روز عذاب و شکنجه در سلول انفرادی دو الف اوین سپاه به خاطر نقش وی در سارماندهی مبارزات معلمین برای احقاق حقوق بر حق خودشان تفهیم اتهام کرده اند چند روز قبل محمود صالحی و کوروش بخشنده نماینده کارگران را به خاطر دفاع از حق اعتصاب و تشکل و حق حیات برای کارگران توسط سربازان گمنام امام زمانی طبقه سرمایه داری در سنندج دادگاهی شدند حدود سه ماه قبل بود رسول بداغی نماینده شریف و دلسوز معلمان توسط سپاه مولتی میلیاردرهای نظامی روحانی از سالن ۱۲ سیاسی زندان رجایی دزدیده شد و به بند ۲ الف سپاه برده شد، تا به جای آزادی در ۱۳ مرداد بعد از ۶ سال حبس و تهدید به خاطر نقشش در دفاع از زندگی شایسته و آموزش رایگان پیشرفته همگانی و سمبل مبارزه معلمان علیه تبعیض و نابرابری توسط مافیای دزد حاکم ، علیه او پرونده سازی و از آزادی او جلوگیری شود . چند ماه قبل بود که بهنام ابراهیم زاده نماینده دربند کارگران به جای آزادی به خاطر پیگیری از حمایت از منافع کارگران با ۹ سال و ۴ ماه حبس مجدد مواجه شد یا حبسهای تعلیق سنگین برای جعفر عظیم زاده ، شاپور احسانی راد و و جمیل محمدی به خاطر دفاع از حقوق قانونی کارگران در حق تجمع و گردهمایی و حق ایجاد اتحادیه های کارگری و یا سعید شیرزاد فعال کارگری پس از یک سال و نیم همچنان بلاتکلیف است و یا آرام زندی و فواد زندی دو برادری که به دلیل دفاع از حقوق کارگران محاکمه و زندانی شدند و یا رضا امجد زندانی شده است و یا دهها کارگر از کارگران معادن و کارخانه ها و موسسات تولیدی احضار و محاکمه شده و یا مانند کارگران مبارز عسلویه اخراج شدند و … .

به راستی این همه ددمنشی علیه کارگران ، معلمان و پرستاران به عنوان ستونهای تولید ، آموزش و درمان و سلامت جامعه به خاطر چیست ؟

به خاطر این است که رتبه مقام عظمای ولایت بین ۶۷ میلیاردر جهان ترقی کند و همچنین ۵۷۵ دزد ولایی ۲۲۰ هزار میلیارد تومان بانکها ، ۱۸۶۰ میلیارد تومان صنایع ملی مس ، ۶۰۰۰ میلیارد تومان از بودجه و در آمد تولید در عسلویه ، ۸/۲ و ۳/۵ میلیارد دلار نفتی ، دزدی علنی ۱۷۰ نماینده دلواپس همراه با ۸۰۰ پرونده فساد پاکترین دولت جمهوری اسلامی که در ۱۰ کشور سرمایه گذاری کرده اند، تحت امنیت ایجاد شده توسط سگان پاسدار و اطلاعات راحت تر دزدی و غارت ثروت های مردم را ادامه بدهند، تا در تشکلات مستقل کارگران و معلمان و پرستاران نمایندگانی مانند ، بداغی ها و عبدی ها و صالحی ها و مزاحم کار شریف دزدی ، اختلاس و چپاول ثروتهای عمومی توسط سران و عوامل حکومت اسلامی نباشند .

اما زهی خیال باطل که در مقابل مبارزات و خروش طوفان انقلاب قریب الوقوع ستمدیدگان، جای همه دشمنان مردم زباله دان تاریخ است .

کارگران ، معلمان ، پرستاران ، زنان و جوانان قدرت ستمکشان و خانواده ۶۵ میلیونی مزدبگیران در آگاهی و اتحاد و سازمانیابی در تشکل مستقل طبقاتی از جمله اتحادیه ها و حزب انقلابی طبقه کارگر است .اتحادیه های سراسری ( فدراسیون و کنفدراسیون ) تنها ابزار سازماندهی، برنامه ریزی برای اتحاد مبارزات سراسری ما در جهت تحقق مطالبات پایه ای صنفی ما می باشد، تشکلهای موجود کارگری ،معلمان ،پرستاران ،زنان و جوانان باید بر اساس خواسته های اصلی همچون حق اعتصاب و حق تشکل وآزادی بیان و مطبوعات واحزاب و حق کار دائم و دستمزد متناسب با تورم و یک زندگی شایسته ، مسکن ، درمان و تحصیل رایگان در فدراسیون وکنفدراسیون سراسری متحد شوند.

هموطن بداغی ، عبدی و دیگر مبارزین راه آزادی و برابری به خاطر نبرد علیه فقر و تبعیض و نابرابری و برای کار ، نان ، مسکن و آزادی و کرامت انسانی و حکومت شورایی دمکراتیک برای شما توسط دولت اسلامی سرمایه داری دزدیده شده اند . مبارزات خود را علیه اعدام و شکنجه و زندان و برای آزادی عبدی و بداغی تشدید کنید .

معلمین ، کارگران و تشکلهای مستقل با برنامه ریزی و ایجاد اعتصابات مشترک با تمام توان آزادی بداغی و عبدی را فریاد کنید .

کارگر زندانی ، معلم زندانی ، زندانی سیاسی آزاد باید گردد

زندان گوهر دشت و تبریز ۲۴/۵/۱۳۹۴

۱- سعید شیرزاد ۲- امیر امیر قلی ۳- محمد جراحی ۴- شاهرخ زمانی ۵- مهدی شاندیز

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است