کلاس درس خالی مانده از تو – هیلا صدیقی

غزل ‌مثنوی زیبایی از خانم «هیلا صدیقی» با نام “کلاس درس خالی مانده از تو” که ایشان به تاریخ ۲۷ آبان ۱۳۸۸ در انجمن فرهنگی ادبی امیرکبیر هدیهٔ حضار نمودند. هوا بارانی است و فصل …

کسروی و نقد شیعه گری – محمد امینی

این سخنرانی در مورد رویارویی تاریخی میان متفکران سکولار، مانند کسروی، و تفسیر غالب از اسلام شیعی، و همچنین به مقابله دولت و اپوزیسیون در سرکوب هر گونه ارزیابی انتقادی از تعصب مذهبی توسط روشنفکران …