سخنرانی محمد امینی نویسنده و پژوهشگر تاریخ ایران: هویّت ملی، قوم گرایی و یکپارچگی ایران


محمد امینی

نویسنده و پژوهشگر تاریخ ایران

AMINI

هویّت ملی، قوم گرایی و یکپارچگی ایران

 چندسالی است که کارزار هویت طلبی های قومی در ایران بالاگرفته و گروه هایی با پافشاری براین که ایران «کشوری چند ملیّتی است» و «اقلیّت های ملی زیر ستم ملّت فارس به سر می برند»، راهکارهایی مانند فدرالیسم قومی و «حقّ جدایی» و اندیشه هایی از این دست را به پیش می کشند. از سوی دیگر، انکار چندگانگی های فرهنگی و زبانی درایران و نیز نابرابری های رشد اقتصادی و تبعیض های دینی، فرهنگی و سیاسی، آتش بیار این کارزار گردیده است.

در این سخنرانی، اقای امینی به فرایند تاریخی پیدایش دولت – ملّت در ایران مدرن خواهد پرداخت و بغرنجی های ناشی از چندگانگی زبانی و فرهنگی و پیشینه کهن و ماندگار ایلیاتی ایران را بررسی خواهد کرد.

جمعه ٩ دسامبر ، ساعت ۱۸

مکان :

Alte Feuerwache

Melchiorstraße 3, 50670 Köln

Großes Forum

برگزارکننده: جامعه ایرانیان دمکرات شهر کلن

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است