۶۰۰ دریاچه ایران در آستانه نابودی


مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: جریان انتخاباتی در خانه ملت طوفان به‌پا کرد، به طوری که با رأی ۱۵۲ نماینده، نامه‌ای برای ایجاد جاده در جنگل ابر به رئیس جمهور نوشته شد.

اسماعیل کهرم، در سفری که به مازندران داشت در گفتوگو با خبرنگار ندای انقلاب در رامسر با اشاره به عوامل ریزگرد برخی استانهای کشور و لزوم نگاه فرامرزی به این موضوع، اظهار داشت: اگر تالابهای کشور نیز به درستی مدیریت نشوند، بر خشکسالی و ایجاد گرد و غبار تأثیر داشته که بازخورد آن به خودمان باز میگردد.
وی یکی از موارد ایجاد ریزگرد را بهرهگیری نادرست از منابع آب دانست و گفت: یکی از مهمترین مشکلاتی که محیط زیست و طبیعت را تهدید میکند، آب است.
* هفت سال است که با خشکسالی مواجهیم
مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: ۲۶ سال است که کشورمان گرفتار خشکسالی بوده و بیش از هفت سال است که به‎طور جدی با آن دست‎وپنجه نرم میکند و اگر به موضوع ریزگرد در کشورمان نیز برخورد میکنیم، باید ریشه آن را در آب بهجوییم.
این مسئول با اعلام اینکه در کشورمان ۴۲۰ میلیارد متر مکعب باران میبارد، افزود: از این مقدار تنها ۹۰ میلیارد متر مکعب را توانستیم مدیریت کنیم و به بقیه این آبها نمیتوانیم دسترسی داشته باشیم و آن را مدیریت کنیم.
کهرم با اشاره به اینکه در چند روز گذشته بارش باران در کشورمان ۱۲۰ میلیارد متر مکعب اعلام شده بود و از این مقدار نیز، ۳۰ میلیارد مترمکعب در پشت سدها تبخیر میشود، خاطرنشان کرد: وقتی رودخانهای جریان داشته باشد تبخیر در آن روی نمیدهد، ولی زمانی که آب در پشت سدها انباشته میشود، شاهد تبخیر بوده و با این امر، آب از دسترسمان خارج میشود.
وی با اشاره به اینکه اگر آب را به درستی مدیریت کرده باشیم، تمام مشکلات حل میشود، تصریح کرد: ایران از مناطق خشک و نیمهخشک جهان است و کمتر از یکسوم معدل جهان را بهصورت برف، باران و تگرگ آب دریافت میکنیم، یعنی جهان از این راه ۸۵۰ میلیمتر آب دریافت میکند، در حالی که در کشورمان زیر ۲۵۰ میلیمتر، گاهی ۱۰۰ میلیمتر و حتی نصف آن آب دریافت میکنیم.
* کمبود آب؛ مشکل اصلی ریزگردها
کهرم ریشه اصلی وجود ریزگردها را مشکل آب عنوان کرد و گفت: به گفته یکی از فعالان محیط زیست، هماکنون ۶۰۰ دریاچه در داخل کشورمان دچار خشکسالی بوده و در آیندهای نزدیک از بین میروند.
وی ادامه داد: ماهیت ریزگردها این بوده که تا وقتی تالابی همانند هامون، پریشان، ارژن، هور، میانکاله و انزلی وجود دارد که اجساد گیاهان و جانوران در ته آن رسوب میکند، لذا با وزش باد رطوبت و طراوت به سوی انزلی و دیگر بخشها میرود، ولی وقتی آب از بین رفت، اجساد جانوران و گیاهان نیز که طی صدها سال دچار پوسیدگی شدهاند، با تابش آفتاب به ذرات بسیار ریز تبدیل شده و با ورزش باد، در شهرها منتشر میشوند.
مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اعلام اینکه ریزگردها بهصورت آلی یا ارگانیک و معدنی نظیر شن و ماسه هستند، گفت: با مشاهد تصاویر ماهوارهای ریزگردها از سوریه، عربستان صعودی و ترکیه به دلیل سدهایی که به روی رودخانهها بستند، ذرات در آنها با باد از زمین برخواسته به سمت ایران روانه میشوند.
* منشأ ۸۷ درصد ریزگردها، از خارج کشورمان است
وی با اشاره به قدرت و جهت باد در انتقال ریزگردها، افزود: شهر اهواز در نقطه نامطلوبی از لحاظ جغرافیایی جای گرفته زیرا ذرات هورالعظیم با باد غالب به این سمت میآید ولی گاهی این باد از سوی سیستان و بلوچستان روانه میشود.
کهرم با بیان اینکه پیشبینی میشود که حدود ۸۷ درصد ریزگردهای کشورمان از خارج به سوی ایران میآید، گفت: به همین دلیل به ریزگردها لقب عربی یا غربی دادند و بقیه مسائل نیز به خودمان بازمیگردد، خشک شدن هامون، انزلی و میانکاله باعث ایجاد ریزگرد میشود و باید بیش از گذشته به این مهم توجه کرد.
* جادهسازی در جنگل ابر، اقدامی کاملاً اشتباه است
وی در مورد وجود جنگل ابر در کشورمان که امروزه رو به تخریب بوده و شاهد جادهسازی در آن هستیم، عنوان کرد: با مشاهده جنگل ابر، انسان واقعاً مبهوت میشود که چرا عدهای کمر به ایجاد جاده و ساختوساز در آن بستهاند.
کهرم اضافه کرد: جادهسازی در این مناطق بکر و دیدنی، نهتنها اقدامی کاملاً اشتباه است بلکه افرادی که در آن فعالیت دارند، حتی اندکی نگران جاده نیستند بلکه به دنبال ویلاسازی و انبوهسازی هستند.
* هدف از ایجاد جاده در جنگل ابر، ویلاسازی و انبوهسازی است
این مسئول با اعلام اینکه ۱۰ جاده از استان سمنان به طرف شمال میآید، ولی در مقابل از تهران به سوی مازندران تنها چهار جاده روانه میشود، افزود: در نتیجه، چهار جاده از شاهرود میگذرد و در این بین، هیچ نیازی به وجود جاده اضافه نیست.
وی با بیان اینکه به واسطه جادهسازی در جنگل ابر، زمینخواری به راه افتاده است، عنوان کرد: زیرا با ایجاد جاده دو سمت آن به زیر آپارتمانسازی و ویلاسازی میرود که این امر نیز قول انتخاباتی یکی از نمایندگان مجلس بود که البته این فرد نیز با رأی مردم و شعار انتخابی خود به مجلس راه یافت.
* اصرار یک جریان انتخاباتی برای جادهسازی در جنگل ابر
کهرم با اشاره به صحبتهای معصومه ابتکار رئیس سازمان محیط زیست که گفته است: «نمیگذارم جادهای در جنگل ابر ساخته شود» ادامه داد: ولی همان جریان انتخاباتی در مجلس شورای اسلامی، در مجلس طوفان بهپا کرد، به طوری که با ۱۵۲ رای نمایندگان مجلس، نامهای برای رئیس جمهور نوشته شده تا این اجازه داده شود.
وی وجود جنگل ابر شاهرود را معجزهای بزرگ برای کشورمان دانست و بیان داشت: نباید جادهسازی در این منطقه، باعث تخریب داشتههایمان شود.
* با از بین رفتن جنگل ابر، ابرها بر زمین جاری میشوند
مشاور رئیس سازمان محیط زیست با اعلام اینکه جنگلهای هیرکانی شمال از حدود دو سال و نیم قبل پیشروی کرده و تا سمنان پیش رفت ولی با وجود شرایط نامساعد عقبنشینی کرده است، گفت: دو جنگل ابر در ایران وجود دارد که در ارسباران آنقدر ابر و مه غلیظ در این جنگل جریان داشته که تا نصف بدن انسان در مه نادیده میشود.
این مسئول با اعلام اینکه اگر جنگل ابر از بین رود ابرها هم از بین میروند، اضافه کرد: جنگل ابر همانند کریدوری است که باعث نگهداری ابرهای شمال از تبخیر و تعریق شده و آنها را نگهداری میکند و اگر این جنگلها نباشند، ابرها میریزند و بر روی زمین جاری میشوند.
* وجود بالاترین تنوع جانوری و گیاهی در جنگل ابر
محقق برجسته محیط زیست با بیان اینکه بالاترین تنوع جانوری و گیاهی را در جنگل ابر شاهد هستیم، افزود: در این منطقه جایی پیدا نمیشود که در آن گیاه خیلی متراکم نبوده و جانور یافت نشود، زیرا در زیر بوتهها شاهد جریان حیات هستیم.
وی ادامه داد: انسان باید بسیار سنگدل باشد که حیات جانواران و گیاهان را به خاطر ویلاسازی از بین ببرد.
* از بین رفتن گونههای نادر جانوری در برخورد با خودرو در جنگل گلستان
مشاور رئیس سازمان محیط زیست در مورد جنگل گلستان و از بین رفتن گونههای جانوری نادر در اثر برخورد با خودروهای عبوری گفت: در همان ابتدا که دست به احداث جنگل گلستان زده شد از جمله افرادی بودم که اعتراض زیاد خود را اعلام کردم زیرا اگر این جاده با چند درجه انحراف احداث میشد، شاهد مرگ و میر گونههای جانوری نبودیم، هرچند که در مقابل، مسئولان نیز هزینههای این مهم را حساب کردند.
کهرم خاطرنشان کرد: ولی هزینهای که هماکنون میپردازیم بسیار بالا است البته وقتی که یک خودرو در تاریکی شب در حال تردد از جاده است، چشم حیات وحش را خیره میکند و با این وجود اقسام مختلف حیوانات در این جاده کشته شدند و در مقابل جان انسانهای زیادی هم به خطر افتاده است.
* خروج جاده از جنگل گلستان، راهی برای بقای جانوران
وی با اعلام اینکه مسئولان میتوانند با انحراف چند درجهای جاده گلستان آن را از جنگل خارج کنند، یادآور شد: هماکنون همت راسخی برای خروج جاده از جنگل گلستان وجود دارد ولی این امر پروژهای هزینهبر و بسیار گران است که نیاز به پلهای متعدد و زوایای گوناگون همچنین به حداقل پنج سال زمان نیاز دارد.
* تالاب، منشأ حیات است
مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به تعریف تالاب، گفت: به مجموعهای از آبهای شور، شیرین، لبشور، دائمی، موقتی، بسته و دارای آب دریا، تالاب میگویند که عمقش بیشتر از ۶ متر نیست تا در این شرایط، نور خورشید با نفوذ در آن باعث گرمیاش شود.
وی خاطرنشان کرد: اما طبق تعریف وزارت جهاد کشاورزی، تالاب مجموعهای از آب،خاک،نیزار، پرنده و ماهی است.
* حیات در میانکاله جریان دارد
کهرم با اعلام اینکه حیات در تالاب میانکاله وجود دارد و انسانهایی که در اطراف آن زندگی میکنند، از آن بهره میبرند، افزود: تالاب منشأ حیات و خود حیات است و تالاب هورالعظیم که هماکنون برای مردم اهواز ایجاد گرفتاری و ریزگرد کرده است، در گذشته چهار هزار انسان در اطراف آن زیست داشتند.
مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در پایان متذکر شد: باید با حفظ تالابها زندگی را به جریان درآوریم و باعث ایجاد مخاطرات نشویم.

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است