شادباش جبهه ملی ایران- اروپا بمناسبت سالروز ٢٩ اسفند ١٣۲٩ و خجسته نوروز ١٣۹۵


 هممیهنان گرامی،

بزرگداشت روز ٢٩ اسقند ١٣۲٩ از طرف جبهه ملی ایران تنها یک آیین سنتی- تاریخی نیست. پس از تصویب “ قانون ملی کردن صنعت نفت ایران” در مجلس شورایملی و سنا، دکتر محمد مصدق در مصاحبه ای با خبرنگاران خارجی میگوید:” جبهه ملی که خود را نماینده تمایلات و افکار اصلاح طلبانه و استقلال خواهانه ملت ایران میداند با تصمیم قاطع برای ملی کردن نفت در سراسر کشور ایران شروع به اقدام کرد و با تکیه به احساسات و افکار عمومی ملت ایران و جلب توجه مطبوعات و افراد موثر و مفید خارج از مجلس موفق شد که این تصمیم را بصورت قانون از تصویب مجلس شورایملی بگذراند.

این اقدام جبهه ملی ایران که “بنام سعادت ملت ایران” اجرا میشد، نه تنها فراز بی نظیری درتاریخ مبارزه ملت ایران برای حاکمیت ملت، استقلال و عدالت و پیشرفت اجتماعی از زمان انقلاب مشروطیت به بعد بود، بلکه سرآغاز مبارزات ملل ستمدیده بسیاری در آسیا و آفریقا علیه یوغ استعمارگران انگلیسی و فرانسوی گردید. تصویب این قانون یک اقدام آسان توسط مصدق و یاران آندورهِ او در مجلس شوررای ملی نبود. این مهم در سرانجام یک دوره پیکار مستمر نیروها و شخصیتهای ملی علیه نفوذ و مقاومت دربار و ایادی انگلیس به ثمر میرسید. “در کشوری که تهمت سیاسی رواج کامل دارد این مرد شرافت و عزت نفس خود را حفظ کرده است. دکتر مصدق مخالف هر گونه نفوذ بیگانه است”. (مجله تایم، ١۸/۲/١٣٣٠)

هموطنان، گرچه با کودتای ننگین ٢٨ مرداد و سقوط دولت ملی دکتر مصدق این دست آورد ملت ایران تا حدودی بازپس گرفته شد ولی اصل ملی بودن صنعت نفت ایران پابرجا ماند. این پیروزی و غرورملی هیچگاه از حافظه تاریخی ملت ایران زدودنی نخواهد بود و همانند پرتوی درخشان راهنمای مبارزات ملت ایران برای احقاق حاکمیت ملت و عدالت اجتماعی خواهد ماند.

هنگامی که مصدق در ایران به اصلاحات اساسی دست زد، ما به وحشت افتادیم. این مرد که من به خود می بالم که او را دوست خود بنامم مردی دموکرات بود. ما با انگلیسی ها همدست شدیم تا او را از میان برداریم. در این راه توفیق یافتیم ولی از آن روز دیگر در خاور میانه از ما به نیکنامی یاد نشد”. ( ویلیام داگلاس قاضی دیوان عالی ایالات متحده)

دکترمصدق در اول آبان ماه ١٣۲۸ بهنگام تاسیس جبهه ی ملی ایران هدفهای کوتاه مدت این تشکل را چنین اعلام کرد:

اول: اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای ملی و شهرداری ها
دوم: اصلاح قانون مطبوعات
سوم: الغای اصول حکومت نظامی

آنچه مصدق و یاران وفادارش در آندوره در پیش داشتند همانا مبارزه علیه حاکمیت مستبدی بود که دست آوردهای انقلاب مشروطیت را قلب و نقض میکرد و با کمک بیگانگان مانع رشد اجتماعی و توسعه اقتصادی میهنمان ایران گشته بود. مصدق در اینباره می گفت: “اگر از طریق آزادی و دموکراسی نتوانیم کاری کنیم از طریق اختناق و قلدری و زور برای مردم ناراضی نمی توانیم کاری کنیم. حکومت زور و قلدری ممکن است که یک شب یا چند سال به مردم نانی بدهد ولی تا خود مردم نتوانند در امور اجتماعی دخالت کنند هیچ وقت صاحب نان نمی شوند. تنها دولتی می تواند اقتدار پیدا کند که از افکار عمومی حمایت کند و بر قانون تکیه نماید.”

آیا خواست ملت ایران، امروزجز این میباشد؟ حاکمیت جمهوری اسلامی خشن تر از آندوره قوانینی را که خود وضع کرده زیر پا میگذارد. انتخابات عملا به انتصابات تبدیل شده، حتی بیشتر مطبوعات طرفدار نظام حاکم نیز نمیتوانند بدون رعایت سانسور و خودسانسوری منتشرگردند، و حکومتِ وابسته به سپاه پاسداران، مردم را به چند قدمی یک شورش کور و فاجعه رانده است.
هموطنان میهندوست، اگر مبارزات آندوره ملت ایران بثمر رسید و نشانداد که این کشور شایستگی آزادی و دموکراسی را دارد، تنها در سایه کوششهای پرتوان و هماهنگ بیشترین آحاد مردم ایران برهبری دکتر محمد مصدق بود. در شرایط خطیرکنونی نیز تنها یک جنبش همبسته ملی که هدفی جز آزادی، استقلال و دموکراسی نداشته و دربرابر فقر و فساد، رفاه وعدالت اجتماعی بخواهد، میتواند بطور موثری علیه استبداد جمهوری فقیه زده اسلامی مبارزه کرده، تشتت و پراکندگی در جبهه اپوزیسیون دمکرات را پشت سر گذارده و خواستهای خود را گام بگام به حاکمیت این نظام تحمیل کند.

برای اجرای چنین برنامه سترگ ملی نیاز به نمادیست که هم اکنون و هنوزهم جز دکتر محمد مصدق شخصیت تاریخی دیگری برای این امر قابل تصور نیست.

هممیهنان آزاده

جبهه ملی ایران- اروپا سالروز فرخنده ۲٩ اسفند و فرارسیدن سال ۱۳۹۵ را به شما تبریک میگوید. ما یقین داریم که شما آزادگان؛ زنان و کارگران مبارز، آموزگاران و دانشجویان و…، رژیم مستبد و ارتجاعی جمهوری اسلامی را تحمل نخواهید کرد و برخلاف سرخوردگیها و نابسامانیها و آسیبهای اجتماعی مانند بیکاری، فقر، اعتیاد و خودکشی در هر روز سال نو با شور و شادی، با اراده محکم و همبستگی فشرده خود گامی استوار در سوی احقاق حقوق شهروندی، آزادیُ عدالت اجتماعی و دموکراسی بر خواهید داشت.

پاینده ایران

 پویا و پابرجا باد پیکار ملت ایران برای دموکراسی و رفاه اجتماعی

جبهه ملی ایران- اروپا

 

بیست و هشتم اسفند ١٣۹۴

 

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است