ناشناختگی رهبری جنبش انقلابی ایران، بهترین گزینه است- همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران( برون‌مرز) و جبهه ملی ایران اروپا سامان ششم


هموطنان آزاده،

در جامعه استبداد زده ای مانند ایران تاکنون کار گروهیِ دموکراتیک پیشینه چندان درخشانی نداشته است. بر عکس، بیشتر خودمحوری  و فردگرایی همراه با حسادت که می تواند مانع هر هم‌فکری موثر و رایزنی سنجیده در پیشرفت بسوی اهداف جنبش باشد، رایج بوده است.

جنبش انقلابی بپا خواسته زنان و مردانِ جوان و آزادیخواه ما توانسته تا امروز با فداکاری و جانبازی و با شعارهای برگزیده، در کف خیابان پایه های رژیم را بلرزه درآورد و در برون‌مرز ملتها و دولتها را با توده های بپا خواسته ایران هم‌صدا کند، طوری که در اکثر کشورهای دموکرات صحبت از انقلاب ایران است. این برنامه میتواند با اعتصاب عمومی تا سرنگونی رژیم به همین منوال پیش برود. فراموش نکنیم که این جنبش در ۸ هفته گذشته به‌خوبی و بدون مدیریت افراد شناخته شده ای پیشرفت چشمگیری داشته است.

هم‌میهنان گرامی،

تشکل های سیاسی در درون و یا برون از ایران بهتر است که از رهبر‌تراشی برای جنبش درون دوری جویند. چنین کوششی میتواند در حال حاضر باعث تفرقه و چند دستگی گردد، درست همان چیزی که جمهوری اسلامی خواهان و منتظر آن است. زیرا این نظام منفور در تفرقه انداختن بین گروههای اپوزیسیون و مردم تجربه کافی دارد.

افزون بر این نباید نادیده بگیریم که همه کشورهای جهان نیز حتما خواهان ایرانی آزاد و آباد نیستند، زیرا هر کدام از آنها لاجرم نخست منافع ملی خود را در نظر می گیرند.

با آرزوی پیروزی جنبش انقلابی جاری در ایران

زن زندگی آزادی

پاینده ایران

همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران( برون‌مرز)

جبهه ملی ایران اروپا سامان ششم

یکشنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۱

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است