خسرو سیف مبارزی از تبار مردان اصیل عرصه سیاست و مبارزی که در همه عمر سیاسی خود هیچگاه از راه راستین وطن خواهی و آموزه های پیشوای بزرگ خود مصدق بزرگ خارج نشد، چشم از جهان فروبست


دریغا تهی از تو ایران زمین،
یار دیرین و همرزم همیشه همراه شهیدان راه آزادی ،داریوش و پروانه فروهر سر انجام پس از ماهها مبارزه با بیماری بامداد امروز چشم از جهان فروبست و در آغوش مام وطن آرامش گرفت.
خسرو سیف مبارزی از تبار مردان اصیل عرصه سیاست و مبارزه بود که همه عمر سیاسی خود هیچگاه از راه راستین وطن خواهی و آموزه های پیشوای بزرگ خود مصدق بزرگ خارج نشد.
او در دو رژیم پهلوی و اسلامی بارها و بارها به زندان افکنده شد اما هیچ گاه در برابر استبداد سر فرو نیاورد.
بدین روی ما در جبهه ملی ایران(سامان ششم)این سوگ سترگ را به خانواده گرامی و همچنین حزب ملت ایران و ملیون ایران دل آرامی می گوییم.
باشد که راه این بزرگمردمیهن پرست، پر رهرو و مانا باشد.
شورای مرکزی جبهه ملی ایران(سامان ششم)
پروفسور حسن امین
مهندس محمداویسی
دکترهرمیداس باوند
بانوگیتی پورفاضل
دکترعلی رشیدی
علی شجاع
جمال درودی
مهندس آرش رحمانی
مهندس کورش زعیم
مهندس اشکان رضوی
دکترحمید شمس
ناصرکمیلیان
مهندس مجتبی موسوی

شورای عالی تشکیلات برون مرزی(اروپا)
کمال ارس
محمود جعفری
آرسن نظریان
صادق محمودی
داریوش احمدی
دکتر فریبا قاسمی
نادر تقی زاده
کورش استکی
آرش اعلم

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است