نامه سرگشاده کورش زعیم به امامعلی رحمان، رییس جمهور تاجیکستان بمناسبت ایجاد پارک کورش بزرگ در شهر دوشنبه


به مناسبت ایجاد پارک کورش بزرگ در دوشنبه

جناب امامعلی رحمان، رییس جمهور گرامی تاجیکستان،

ما سالهاست که دیدگر کارکرد شما برای باززنده سازی و نگهبانی از فرهنگ و زبان ایرانی هستیم و آنرا ستایش می کنیم. کارکرد فرهنگستان تاجیکستان، ترویج نامهای ایرانی برای نوزادان، چاپ اسکناس با نگاره پورسینا، ساخت کتابخانه بزرگ دوشنبه به نام فردوسی، دانشگاه کورش بزرگ، و اکنون پارک بزرگ و زیبای شهر دوشنبه و نامگذاری آن درگرامیداشت کورش بزرگ کارکردهایی است که برای جمهوری اسلامی در ایران باید راهنما باشد. بسیاری از سالهای زندگی من، بویژه از بیست و دو سال پیش، در باززنده سازی یاد و گرامیداشت آن مرد بزرگ تاریخ بشریت، اندیشه و گفتار و کردار مردم دوستانه و حقوق بشری او، و همچنین حفاظت از آرامگاه ساده ولی باشکوه کورش بزرگ صرف شده که تاوان آنرا هم داده ام.

من همچنین افتخار آن دارم که از نخستین هموندان انجمن دوستی ایران و تاجیکستان در ایران بوده و در نخستین نشست انجمن سخنرانی کرده ام که از یادآوری جدایی ما از یکدیگر ذکر “تاجیکستان پاره تن ایران” چشمانم پرآب شد. افتخار میکنم که کتابهای نوشته و ترجمه خود و نیز صدها کتاب از سوی ناشرانم را به کتابخانه ملی تاجیکستان، کتابخانه ابوالقاسم فردوسی، تقدیم کردم.

ما فراموش نمی کنیم که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، و پنج سال جنگ خونین و فداکارانه برای بازپس گیری شهرهای نامی ایران بزرگ، زبان و ادبیات مشترکمان را باززنده سازی کردید. این در حالیست که کشورتان پس از هخامنشیان و اشکانیان و ساسانیان و سامانیان،سلطه خونین مغولان و تیموریان و تزار روسیه و کمونیسم شوروی را تحمل کرده و رها از یوغ آنان بار دیگر سر برافراشته زبان و فرهنگ ایرانزمین رازنده و سه رنگ ملی ایرانیان را هم در پرچم خود حفظ کرده است.

لازم به ذکر است که من با بزرگانی از تاجیکستان چون استاد محمدجان شکوری بخارایی، هموند فرهنگستان های علوم و زبان فارسی تاجیکستان، در تهران در دیماه ۱۳۹۰ گفتگو کردیم و به پیشنهاد ایشان قرار گذاشتیم کارگروهی برای بازنگری و آسان سازی خط کنونی برای آموختنزبان فارسی سازمان دهیم. شوربختانه عمر این دانشمند ارجمند امان نداد. من همیشه آرزوی پیوستگی و همبستگی اقتصادی، فرهنگی و بازرگانی ایران و تاجیکستان و افغانستان را داشته ام؛ و در سال ۱۳۷۰، پس از فروپاشی شوروی، آنرا پیشنهاد کردم و نیز اینکه یک بزرگراه و یک راه آهن سراسری از بندرعباس به افغانستان و تاجیکستان ما را پیوندبدهد و راه شما را به دریای آزاد باز کند. امسال در بهمن ماه ۱۳۹۸، سی اُمین سال استقلال تاجیکستان از شوروی را همراه با ملت بزرگتاجیکستان جشن خواهیم گرفت.

با گرامیداشت و آرزوی باززنده سازی گستره فرهنگی ایران بزرگ،

کورش زعیم

جبهه ملی ایران – سامان ششم

تهران، ۱۸ مهر ۱۳۹۸ خورشیدی- دهم اکتبر ۲۰۱۹ میلادی

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است