کوروش زعیم یک زندانیِ ملّی


چرا زعیم یک زندانیِ ملّی است؟

چون همواره بر تمامیّت ارضیِ ایران تأکید داشته است.

چون بر پیوندِ این ملّت در چارچوب یک دولّت که آزاد، مستقل و مردمی باشد، اصرار داشته است.

چون ایران را برایِ همۀ ایرانیان خواسته، بی تبعیض به مساوات از هر جنس، هر رنگ، هر نژاد، هر قوم، بی دین و با دین…..

چون ملّت ایران را شایسته کرامتی دانسته از آنچه حقوق بشر می نامند، که این ملّت، خود بنیانگزار آن حقوق بوده اند.

چون ملّت ایران را بایسته آبادانی و رنگینیِ سفره دانسته.

چون پایداریِ صلح، پایندگیِ معاش، و برقراریِ پیوند آدمیان را سرافرازیِ میهن دانسته.

چون در تمام تعالیم خود به هموندانش آموزگار مهر بوده و شاگردانش را از کینه بر حذر داشته .

چون ادب و انصاف را در مورد بدخواهانش رعایت و لزوم رعایت آن را به شاگردانش تکلیف کرده.

چون در کمال گشاده رویی دانشِ خود را از مردمش دریغ نکرده و دانش پژوهی را سرآمدِ شادیها دانسته.

چون تلاش برایِ اعتلای کشور و ملّت را پیشه خود دانسته و همه را به ترغیب برایِ کسب دانش فرا خوانده.

چون حس تعلقِ خاطر، به هروجب خاک ایران داشته و از فرسایشِ این خاک به دست جهلِ جاهلان هراس داشته.

چون کس نتوانست او را به تهدید بترساند و کس نتوانست او را به تطمیع خوار کند که این خود سرمایه گران ایران باشد.

بهروز قاسمی

آذرماه ۱۳۹۵

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است