کورش زعیم در مرخصی ۳ روزه


مهندس کورش زعیم هموند شورای مرکزی و هیات رهبری جبهه ملی ایران روز ۲۶ تیرماه سال ۱۳۹۵ جهت اجرای حکم حبس خود، با اجرایی شدن سه سال حبس تعلیقی پیشین جمعا برای گذراندن ۴ سال حبس قطعی، بازداشت و روز بعد به سالن ۱۰ بند هشت زندان اوین منتقل شد. آقای زعیم که هم اکنون دوران ۳ سال محکومیت به جرم عضویت در جبهه ملی ایران را در زندان اوین میگذراند به مدت ۳ روز به مرخصی آمده است .
به موجب قوانین حکومت اسلامی هرکس یک سوم محکومیت زندان خود را بگذراند باید آزاد شود که با احتساب ۹ ماه بازداشت قبل از محکومیت و نزدیک ۲ سال زندان (بیش از ۸۰ ٪ ازدوران محکومیت) قاعدتا مهندس زعیم دوران محکومیت خود را سپری کرده و باید آزاد شود که این امر مورد موافقت دادگاه نیز قرار دارد اما وزارت اظلاعات با آزادی ایشان مخالف است.
در جمهوری اسلامی هر زندانی که جرم جنایی نداشته باشد میتواند هر ماه ۳ روز از مرخصی استفاده کند که این قانون نیز در مورد آقای زعیم زیرپا گذاشته میشود .آخرین بار کورش زعیم در سال گذشته برای درمان از مرخصی استعلاجی استفاده کرده بود.

خبرگزاری جبهه ملی ایران

 

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است