کریسمس فرخنده باد، باشد که میلاد حضرت مسیح که همواره برای میلیونها در سراسر دنیا و بویژه هموطنان آسوری و ارمنی ما انگیزه ای برای تامل درباره آغازی نو و امید بوده، بازهم پیام آور صلح، عشق و بخشایش گردد


کریسمس فرخنده باد،
گرچه تاریخ دقیق تولد حضرت مسیح هم مانند زادروز بسیاری از پیام آورندگان درست روشن نیست، ولی این امر تغییری در این واقعیت نمی‌دهد که بیشترین دین باوران گوناگون گیتی پیروِ آیین این پیامبر هستند که گویا ۲۰۱۸ سال پیش چشم به جهان گشوده، در ۳۷ سالگی به صلیب کشیده شده و پیام آور صلح، عشق و بخشایش لقب گرفته است.
جبهه ملی ایراناروپا سال نو مسیحی را به هممیهنان ارمنی و آسوری و همه مسیحیان تبریک می گوید و سالی خوب همراه با موفقیت برای آنان آرزوی می کند.
باشد که میلاد حضرت مسیح که همواره برای میلیونها در سراسر دنیا انگیزه ای برای تامل درباره آغازی نو و امید بوده، بازهم پیام آور صلح، عشق و بخشایش باشد.

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است